Συνέδρια

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Παγκόσμιο συνέδριο της προχωρημένης Επεμβατικής Ογκολογίας (WCIO): Μοναδικός Έλληνας επεμβατικός ακτινολόγος που μετείχε με παρουσίαση με την εξής θεματολογία:

 • WCIO 2013: «Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του υπερεκλεκτικού εμβολισμού ως παρηγορική θεραπεία σε μεταστατικούς όγκους οστών και μαλακών μορίων. Η εμπειρία του κέντρου μας».
 • WCIO 2012: «Μακροπρόθεσμη επιβίωση ασθενών με τεράστιο, μονήρες, ανεγχείρητο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, με τη χρήση ελάχιστα επεμβατικών θεραπειών. Η εμπειρία του κέντρου μας».
 • WCIO 2011: «Τριπλή θεραπεία του ηπατοκυτταρικού καρκινώματος με ενδαρτηριακό χημειοεμβολισμό, σοραφενίμπη και θερμοκαυτηριασμό με ραδιοσυχνότητες: ανοχή, ασφάλεια και επιβίωση. Η εμπειρία του κέντρου μας».
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTERS) ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 1. Dedes I., Drevelegas A. Safety and efficacy of superselective bland embolization as a palliative treatment of bone and tissue metastatic tumors. A single center exerience. World Conference of Interventional Oncology (WCIO 2013) 16-19/5/2013. N. York. USA.
 2. Dedes I., Sinakos E., Drevelegas A., Akriviadis E. Long-term survival of patients with unresectable, huge solitary HCC, following minimally invasive treatments. A single center experience. World Conference of Interventional Oncology (WCIO 2012) 14-17/6/2012. Chicago. USA.
 3. Dedes I. A Long-term Survival of a patient with Intrahepatic Cholangiocarcinoma treated with repetitive super-selective Transarterial Chemoembolization: a Case Report. CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe) Conference. 10-14/9/2011. Munich. Germany.
 4. Dedes I., Sinakos E., Drevelegas A., Akriviadis E. Trimodality therapy with transarterial chemoembolization, sorafenib and RF Ablation in HCC: Tolerance, Safety and Survival. A single center experience. World Conference of Interventional Oncology (WCIO 2011) 9-12/6/2011. N. York. USA.
 5. E. Xinou, G. Boulogianni, D. Chourmouzi, I. Dedes, A. Drevelegas. Imaging characteristics of primary cerebral lymphomas. European Congress of Radiology – ECR ’2005,Vienna, March 2005
 6. G. Boulogianni, E. Xinou, D. Chourmouzi, I. Dedes, A. Drevelegas. Ferucarbotran-enhanced MR for detection and characterisation of focal liver lesions. 16th Annual Meeting and postgraduate Course. ESGAR. 28-31 May 2005. Florence. Italy. EPOS Presentation.
 7. E. Xinou, G. Boulogianni, I. Dedes, D. Chourmouzi, E. Akriviadis, A. Drevelegas. Median arcuate ligament syndrome: Diagnosis with color Doppler US and MR angiography. 16th Annual Meeting and postgraduate Course. ESGAR. 28-31 May 2005. Florence. Italy. EPOS Presentation.
 8. I. Dedes, E. Xinou, G. Boulogianni, D. Chourmouzi, E. Diamantidou, A. Drevelegas. Intra-arterial chemotherapy with oxaliplatin combined with systemic chemotherapy versus transcatheter arterial chemoembolization for unresectable colorectal liver metastases: preliminary results. 15th Annual meeting and postgraduate course – European Society of gastrointestinal and abdominal radiology (ESGAR), Geneva-Switzerland, June 2004

Δημοσιεύθηκε ως περίληψη στο Εuropean Radiology 2004:14; Supp l6;46

 1. I. Dedes, E. Xinou, G. Boulogianni, D. Chourmouzi, E. Akriviadis, A. Drevelegas. Sequential transcatheter arterial chemoembolization in patients with unresectable hepatocellular carcinoma. 15th Annual meeting and postgraduate course – European Society of gastrointestinal and abdominal radiology (ESGAR), Geneva-Switzerland, June 2004

Δημοσιεύθηκε ως περίληψη στο ΕuropeanRadiology 2004:14;Suppl 6;47

 1. I. Dedes, E. Xinou, D. Chourmouzi, G. Boulogianni, N. Sikas, A. Antoniadis, L. Boutis, A. Drevelegas. Transcatheter arterial chemoembolization (TACE) of unresectable liver metastases. 15th Annual meeting and postgraduate course – European Society of gastrointestinal and abdominal radiology (ESGAR), Geneva-Switzerland, June 2004

Δημοσιεύθηκε ως περίληψη στο Εuropean Radiology 2004:14; Suppl 6;47-48

 1. I. Dedes, E. Xinou, D. Chourmouzi, G. Boulogianni, E. Akriviadis, A. Drevelegas. Extrahepatic collateral supply of hepatocellular carcinoma and transcatheter arterial chemoembolization (TACE). Annual Meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE), Barcelona, September 2004
 2. N. Sikas, E. Diamantidou, I. Dedes, M. Genitsaris, G. Kavvadias A. Antoniadis. Colorectal carcinoma and synchronous hepatic lesion. International Congress on Colorectal Cancer, May 28-30, 2004. Chalkidiki. Greece
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 1. Δέδες I., Δρεβελέγκας A. Ασφάλεια και τεχνική του ενδαρτηριακού χημειοεμβολισμού πρωτοπαθών και δευτεροπαθών όγκων οστών και μαλακών μορίων. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας. 11-13/5/2012. Πάτρα
 2. Ι. Δέδες, Ε. Σινάκος, Χρ. Λικάρτσης, Α. Δρεβελέγκας, Ε. Ακριβιάδης. Συνδυασμένη θεραπευτική αντιμετώπιση ευμεγέθους ΗΚΚ ενδιάμεσου σταδίου με ενδαρτηριακό χημειοεμβολισμό, θερμοκαυτηριασμό και συστηματική αντιαγγειογενετική θεραπεία. 12ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο. 12-15/5/2011, Χανιά.
 3. Κωνσταντίνος Δρεβελέγκας, Εμμανουήλ Σινάκος, Λαυρέντιος Παπαλαυρέντιος, Ιωάννης Δέδες, Ευάγγελος Ακριβιάδης, Αντώνιος Δρεβελέγκας. Αντιμετώπιση του ηπατοκυτταρικού καρκινώματος (ΗΚΚ), με μη χειρουργική θεραπευτική παρέμβαση (θερμοκαυτηριασμός με ραδιοσυχνότητες). 12ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο. 12-15/5/2011, Χανιά, Ελλάδα.
 4. Dedes I. Chemoembolization treatment in lung tumors., Interbalkan Medical Center Conference, Συνέδριο του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου με διεθνή συμμετοχή. 15-16/10/2010, Θεσσαλονίκη.
 5. Λ. Παπαλαυρέντιος, Ι. Δέδες, Ε. Σινάκος, Α. Δρεβελέγκας, Ε. Ακριβιάδης. Θεραπευτικά αποτελέσματα από τη χρήση θερμοκαυτηριασμού με κύματα ραδιοσυχνοτήτων (Radiofrequency Ablation, RFA) στον ηπατοκυτταρικό καρκίνο. Εμπειρία από 28 ασθενείς. 11ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο. 7-10/5/2009, Κέρκυρα.
 6. Ε. Σινάκος, Ι. Δέδες, Λ. Παπαλαυρέντιος, Α. Δρεβελέγκας, Χ. Ναβροζίδου, Γ. Ανδρουλάκης, Ε. Ακριβιάδης. Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της σύγχρονης αντιμετώπισης του ηπατοκυτταρικού καρκίνου με sorafenib και ενδαρτηριακό χημειοεμβολισμό. 11ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο. 7-10/5/2009, Κέρκυρα.
 7. Λ. Παπαλαυρέντιος, Ι. Δέδες, Ε. Σινάκος, Ε. Ακριβιάδης, Α. Δρεβελέγκας. Θεραπευτικά αποτελέσματα από τη χρήση θερμοκαυτηριασμού με κύματα ραδιοσυχνοτήτων (Radiofrequency Ablation, RFA) στη μεταστατική νόσο του ήπατος: εμπειρία από 48 ασθενείς. 11ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο. 7-10/5/2009, Κέρκυρα.
 8. Ι. Δέδες, Ε. Κωνσταντίνου, Η. Τιτόπουλος, Δ. Οικονόμου, Δ. Φιλίππου. Σύγχρονη αντιμετώπιση της αιμόπτυσης με ενδαρτηριακό εμβολισμό. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσσαλονίκη 26-29 Νοεμβρίου 2009.
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTERS) ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 1. Δέδες Ι., Δρεβελέγκας Α. Χημειοεμβολισμός κακοηθών νεοπλασμάτων ήπατος. Ασφάλεια, τεχνική και απεικόνιση. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινολογίας 17-19/12/2010, Αθήνα.
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ
 1. Dedes Ioannis. Hepatocellular carcinoma, from chemoembolisation to radioembolisation.  424 General Military Hospital. 27/9/2014.
ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΠΟΣΙΑ
 1. Kazantzidou I, Economou A, Agelidis A, Diamantidis I, Dedes I. The role of preoperative double contrast barium enema in the evaluation of the metastatic neoplasms of the internal genitalia to the colon. 7th European Interuniversity Symposium, July 1997, Thessaloniki.

dedes-certificate