Που εργάζεται ο ιατρός Ιωάννης Δέδες

Ο επεμβατικός ακτινολόγος είναι μια ιατρική ειδικότητα η οποία δεν μπορεί να διενεργηθεί σε ιδιωτικό ιατρείο. Για κάθε διαγνωστική και επεμβατική πράξη, απαιτείται σύγχρονος ιατρικός τεχνολογικός εξοπλισμός.

Ο δρ. Δέδες, επέλεξε να ασκεί την επεμβατική Ακτινολογία, αναλαμβάνοντας υπεύθυνος του Ψηφιακού Αγγειογράφου POLYSTAR (SIEMENS), του Ιατρικού Διαβαλκανικού, διότι μόνο με τη χρήση του υπάρχοντος -στο μεγαλύτερο ιδιωτικό νοσοκομείο της Βόρειας Ελλάδας- τεχνολογικού εξοπλισμού, είναι δυνατόν να διενεργηθούν από τον ίδιο ανάλογες διαγνωστικές και επεμβατικές πράξεις.

Το Ιατρείο του κ. Δέδε, όπου δέχεται μετά από ραντεβού ασθενείς, συζητά για τις θεραπευτικές επιλογές και διενεργεί τις επεμβατικές πράξεις βρίσκεται στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, όροφος -1, Τομέας Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας, Τμήμα Ψηφιακού Αγγειογράφου.

Το Ιατρικό Διαβαλκανικό είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ  και με τις περισσότερες Ασφαλιστικές Εταιρίες, για διαγνωστικές εξετάσεις και νοσηλεία, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει λύση πρώτης επιλογής για τον ασθενή.

Πολλά από τα σύνθετα και δύσκολα καλοήθη ή ογκολογικά περιστατικά με τα οποία ασχολείται προσωπικά ο επεμβατικός ακτινολόγος κ. Δέδες, χρήζουν συνολικής αντιμετώπισης. Οι θεραπείες εφαρμόζονται πάντα με την σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ογκολόγου – παθολόγου σε όποιο μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού και εάν βρίσκεται, ο οποίος παραπέμπει το περιστατικό και συνεργάζεται για τα αποτελέσματα με τον κ. Δέδε.