Νέα εξειδίκευση του Δρ. Δέδε και στην Υπερπλασία του Προστάτη

  1. dedes-certificate

Στην αντιμετώπιση και της Υπερπλασίας του Προστάτη υπό τον ψηφιακό αγγειογράφο, εξειδικεύθηκε ο Δρ. Ιωάννης Δέδες κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του σε πρόγραμμα μετεκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Νοσοκομείο «Georges Pompidou» στο Παρίσι, τον Απρίλιο του 2014, από όπου έλαβε και την σχετική πιστοποίηση.