Νέες Ογκολογικές θεραπείες της Επεμβατικής Ακτινολογίας

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ:

Η ταχύτερα εξελισσόμενη ειδικότητα στη θεραπεία του καρκίνου

Η Επεμβατική Ογκολογία (ΕΟ) που εφαρμόζεται από εξειδικευμένους Επεμβατικούς Ακτινολόγους, εξελίσσεται παγκοσμίως στον τέταρτο πυλώνα αντιμετώπισης του καρκίνου μετά την Κλινική Ογκολογία, τη Χειρουργική Ογκολογία και την Ακτινοθεραπευτική. Πρόκειται για ένα ταχύτατα εξελισσόμενο ιατρικό πεδίο, το οποίο εξαιτίας της ύπαρξης καινοτόμων επεμβάσεων και της ραγδαίας βελτίωσης της τεχνολογικής υποστήριξης, προσφέρει καινούργια προοπτική στην αντιμετώπιση ασθενών με ανεγχείρητους όγκους, που δεν ανταποκρίνονται στις προηγούμενες θεραπείες.

Η Επεμβατική Ογκολογία παρέχει με μεθόδους ελάχιστης επεμβατικότητας στοχευμένη θεραπεία του καρκινικού όγκου, με τη βοήθεια απεικονιστικής καθοδήγησης και καινοτόμων τεχνικών, ελαχιστοποιώντας έτσι την πιθανότητα τραυματισμού των υγιών οργάνων.

Οι σύγχρονες επεμβατικές ογκολογικές θεραπείες:

  • Απευθύνονται σε ασθενείς με όγκους που θεωρούνται ανεγχείρητοι.
  • Συμβάλλουν καθοριστικά στη συρρίκνωση του όγκου προεγχειρητικά, ώστε να καταστεί πιο ασφαλές στη συνέχεια το χειρουργείο, εφόσον ένα τέτοιο πρωτόκολλο θεραπείας επιλεγεί.
  • Επιτυγχάνουν σε πολλά περιστατικά, ακόμη και με μεγάλους όγκους π.χ στο ήπαρ, σημαντική επιμήκυνση του προσδόκιμου ζωής.
  • Βοηθούν εντυπωσιακά στην ποιότητα ζωής του ασθενούς, ενώ αντιμετωπίζουν προβλήματα αδυναμίας του ασθενούς λόγω π.χ. συλλογής υγρών, ίκτερου κ.α, προκειμένου να ανακάμψει για να συνεχίσει την ογκολογική του θεραπεία

Οι θεραπείες πραγματοποιούνται με δύο τρόπους:

 Α) Ενδαρτηριακά

  • Χημειοεμβολισμός: Κλασικός Χημειοεμβολισμός (cTACE) με χορήγηση χημειοθεραπείας με λιπιοδόλη και μικροσφαιρίδια ή Χημειοεμβολισμός με φορτωμένα σωματίδια (DEB-TACE)
  • Ραδιοεμβολισμός με σωματίδια ρητίνης ή γυαλιού με Υ-90 (TARE)

 

Β) Διαδερμικά

  • Θερμοκαυτηριασμός όγκων (tumor ablation)
  • Διαδερμική παροχέτευση και η αγγειοπλαστική των χολαγγείων

Γ) Συνδυαστικές θεραπείες με χημειοεμβολισμό και θερμοκαυτηριασμό με θεαματικά αποτελέσματα.

 

Αποτελέσματα

Στα πλεονεκτήματα της Επεμβατικής Ογκολογίας, είναι η καλή ποιότητα ζωής που προσφέρει στους ασθενείς με ελάχιστη επεμβατικότητα, λιγότερο πόνο και παρενέργειες και γρήγορη ανάρρωση. Συμβάλλει στην επιμήκυνση του προσδόκιμου επιβίωσης, ενώ στις περισσότερες θεραπείες χρειάζεται μια μόνο μία ημέρα νοσηλείας.

Όπως ανακοίνωσα στην ομιλία μου στο παγκόσμιο συνέδριο της Επεμβατικής Ογκολογίας στη Νέα Υόρκη τον Μάιο (WCIO 2015), κάποιοι ασθενείς με ανεγχείρητο ηπατοκυτταρικό καρκίνο και προσδόκιμο λίγων μηνών, σήμερα ξεπερνούν τα 10 χρόνια επιβίωσης με καλή ποιότητα ζωής. Επίσης ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα και για το ανεγχείρητο ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα από μελέτη 42 ασθενών του Κέντρου μας, όπως ανακοίνωσα στο παγκόσμιο συνέδριο της Επεμβατικής Ογκολογίας στη Βοστώνη τον Ιούνιο (WCIO 2016).

Η Επεμβατική Ογκολογία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, ωστόσο απαιτεί μεγάλη εμπειρία, συνεχή εξειδίκευση και μετεκπαίδευση του ιατρού στο εξωτερικό διότι η εξελίξεις είναι ραγδαίες, αλλά και τεχνολογικό εξοπλισμό (ψηφιακός αγγειογράφος, σύγχρονος αξονικός τομογράφος) που τα μεγάλα Ιατρικά Κέντρα, όπως το Ιατρικό Διαβαλκανικό, διαθέτουν.

Αισθανόμαστε υπερήφανοι, όχι γιατί αντιμετωπίζουμε επιτυχώς τα πάντα. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Παρέχουμε όμως θεραπείες σε Έλληνες ασθενείς, με ανάλογα και σε αρκετές περιπτώσεις καλύτερα αποτελέσματα από τα μεγάλα Ογκολογικά Κέντρα του εξωτερικού.