Τι είναι η Ψηφιακή αγγειογραφία (DSA)

Οι διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές της Επεμβατικής Ακτινολογίας, απαιτούν υψηλή ειδίκευση και συνεχή μετεκπαίδευση σε ειδικά κέντρα του εξωτερικού.

Προϋποθέτουν παράλληλα, την ύπαρξη τεχνολογικού εξοπλισμού ο οποίος υπάρχει στο Ιατρικό Διαβαλκανικό, Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας, όπου εργάζομαι τα τελευταία 10 χρόνια, ως υπεύθυνος του Ψηφιακού Αγγειογράφου.

Η ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία είναι μια επεμβατικού χαρακτήρα, διαγνωστική μέθοδος με την οποία λαμβάνονται εικόνες των αγγείων, με σκοπό τη διερεύνηση των αγγειακών παθήσεων, όπως στενώσεις, αποφράξεις, αγγειοδυσπλασίες, ανευρύσματα κ.ά.

Όταν η διάγνωση στον ψηφιακό αγγειογράφο εκτελείται ενδαρτηριακά για την απεικόνιση αρτηριών καλείται αρτηριογραφία.

Όταν εκτελείται ενδοφλέβια για την απεικόνιση των φλεβών, καλείται φλεβογραφία.

Πώς γίνεται η διάγνωση

Στο νοσοκομείο, υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο και με τη χρήση σκιαστικών μέσων, ο επεμβατικός ακτινολόγος λαμβάνει εικόνες από τα αγγεία σε διάφορα μέρη τους σώματος που είναι ιδιαίτερα υψηλής διαγνωστικής αξίας, μεγαλύτερης ακρίβειας σε σύγκριση με τις άλλες απεικονιστικές εξετάσεις.

Ο επεμβατικός ακτινολόγος εάν κατά τη διάρκεια της ψηφιακής αγγειογραφίας, διαπιστώσει κάποια βλάβη των αγγείων, μπορεί να χρησιμοποιήσει και θεραπευτικού χαρακτήρα ιατρικές τεχνικές, που αφορούν συνήθως την αγγειοπλαστική με μπαλόνι ή με ενδοπρόθεση (stent), στον ίδιο χρόνο, χωρίς να χρειαστεί εκ νέου παρακέντηση.

Ο ασθενής νοσηλεύεται για μία ημέρα και την επομένη επιστρέφει στις δραστηριότητές του.

Η αγγειογραφία περιλαμβάνεται στις διαγνωστικές πράξεις που εγκρίνει ο ΕΟΠΥΥ, με τον οποίο είναι συμβεβλημένο το Ιατρικό Διαβαλκανικό.