Σαρκώματα

Τα σαρκώματα είναι σπάνιοι κακοήθεις όγκοι που εξορμώνται από κύτταρα μεσεγχυματική προέλευσης, τα οποία μπορεί να βρίσκονται σε οστά, χόνδρους, μυες, αγγεία, λίπος ή αιμοποιητικό ιστό. Αποτελούν το 1% των νεοδιαγεγνωσθέντων καρκίνων κάθε χρόνο και αφορούν όλες τις ηλικίες.

Περίπου τα μισά σαρκώματα των οστών και το 1/5 των μαλακών μορίων διαγιγνώσκονται σε ασθενείς κάτω των 35 ετών. Τα πλέον κοινά σαρκώματα είναι οι στρωματικοί όγκοι του στομάχου (GIST).

Η χειρουργική αντιμετώπιση είναι ιδιαίτερα σημαντική στα περισσότερα σαρκώματα και συνήθως επιτυγχάνεται αποφυγή του ακρωτηριασμού σε περισσότερο από το 90% των περιπτώσεων. Συμπληρωματικές θεραπείες είναι η συστηματική χημειοθεραπεία και ο ενδαρτηριακός χημειοεμβολισμός/εμβολισμός. Η χημειοθεραπεία καταφέρνει να αυξήσει το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών.

Ο ενδαρτηριακός χημειοεμβολισμός/εμβολισμός προσφέρει με ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους έναν εναλλακτικό τρόπο συρρίκνωσης του όγκου και ελάττωσης της βαρύτητας των συμπτωμάτων (πόνος, αίσθημα βάρους) και δίνει ταυτόχρονα τη δυνατότητα να υποβληθεί ο ασθενής σε χειρουργική αντιμετώπιση, επιτυγχάνοντας έτσι επιμήκυνση του προσδόκιμου επιβίωσης ή αποφυγή του ακρωτηριασμού.

Ο Δρ. Ιωάννης Δέδες διενεργεί εδώ και πολλά χρόνια ενδαρτηριακούς χημειοεμβολισμούς/εμβολισμούς σε σαρκώματα, πάντοτε σε συνεργασία με το θεράποντα ογκολόγο ή χειρουργό, έχοντας ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά συρρίκνωσης του όγκου.

Οι ασθενείς στη συνέχεια χειρουργούνται ή/και ακολουθούν νέους κύκλους χημειοθεραπειών. Τα τελικά αποτελέσματα είναι άκρως ενθαρρυντικά.