Αγγειοπλαστική χολαγγείων με Stent και με μπαλόνι

Συχνά οι όγκοι του ήπατος γίνονται τόσο ευμεγέθεις που συμπιέζουν και αποφράσσουν τα χολαγγεία ή τα διηθούν, με αποτέλεσμα να παρακωλύεται η παροχέτευση της χολής προς το έντερο. Η χολή τότε λιμνάζει και διέρχεται στη συστηματική κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να έχει τοξικές επιδράσεις στον οργανισμό, που μπορούν να αποβούν θανατηφόρες.

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει απόφραξη και ενδείκνυται η τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent), η βατότητα των χολαγγείων μπορεί να διασφαλιστεί με τη διενέργεια αγγειοπλαστικής. Συνήθως γίνεται αρχικά διάταση με μπαλόνι του στενωμένου ή αποφραγμένου τμήματος των χολαγγείων και στη συνέχεια ακολουθεί η τοποθέτηση ενδοπροθέσεων (stents).

Η προσπέλαση σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται διαδερμικά και η νοσηλεία διαρκεί μία ημέρα. Στην κλινική μας τοποθετούνται ενδοπροθέσεις (stents) σε χολαγγεία, σε περίπτωση αποφρακτικού ίκτερου. Η αποσυμφόρηση του χοληφόρου δέντρου είναι άμεση και οι τιμές της χολερυθρίνης ελαττώνονται δραστικά από το πρώτο 24ωρο.

Το ευεργετικό αποτέλεσμα είναι μόνιμο καθώς η ενδοπρόθεση (stent) παραμένει εφ’ όρου ζωής. Η νοσηλεία του ασθενούς διαρκεί συνήθως μία ημέρα και ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του την επομένη.