Αγγειοπλαστική με τοποθέτηση ενδοπροθέσεων (stent) σε αρτηρίες

Η Αγγειοπλαστική χρησιμοποιείται ως τεχνική για τη μηχανικής διάνοιξης μιας στενωμένης ή αποφραγμένης αρτηρίας, που συνήθως είναι αποτέλεσμα αρτηριοσκλήρωσης ή κακοήθους εξεργασίας. Τέτοιες αρτηρίες είναι οι νεφρικές, οι λαγόνιες, οι μηριαίες, οι μεσεντέριες αρτηρίες και η κοιλιακή αρτηρία. 

Με την ενδοσκοπική αγγειοπλαστική που διενεργεί ο Επεμβατικός Ακτινολόγος στον Ψηφιακό Αγγειογράφο, αποφεύγεται η αγγειοχειρουργική επέμβαση. Για την αντιμετώπιση της στένωσης ή της απόφραξης, χρησιμοποιείται το stent (ενδοπρόθεση) . Είναι ένας σωλήνας, κατασκευασμένος από ευγενή μέταλλα, που τοποθετείται στον αυλό της αρτηρίας, με σκοπό να διατηρήσει τη βατότητά της και να αποτρέψει μια νέα απόφραξη. 
Η τοποθέτηση γίνεται διαδερμικά, υπερεκλεκτικά, με τη χρήση καθετήρων, σε σημεία όπου η πρόσβαση είναι πολύ δύσκολη με άλλες τεχνικές, με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Η αιματική ροή στην αρτηρία, επανέρχεται άμεσα.  Η νοσηλεία του ασθενούς διαρκεί συνήθως μία ημέρα και ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του την επομένη.

Η αγγειοπλαστική διενεργείται από τον Ι. Δέδε υπό την καθοδήγηση του ψηφιακού αγγειογράφου, στο Ιατρικό Διαβαλκανικό, με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιτυχίας.Ρωτήστε τον Ι. Δέδε, τι μπορεί να αναμένετε εσείς από μία θεραπεία. Εξετάζει τον προσωπικό σας φάκελο και συζητά μαζί σας

doctor

Αγγειοπλαστική