Αγγειοπλαστική με Stent σε Αρτηρίες

Αγγειοπλαστική με τοποθέτηση ενδοπροθέσεων (stent) σε αρτηρίες

Αγγειοπλαστική ονομάζεται η τεχνική της μηχανικής διάνοιξης ενός στενωμένου ή αποφραγμένου αγγείου, που συνήθως είναι αποτέλεσμα αρτηριοσκλήρωσης ή κακοήθους εξεργασίας.

Το stent (ενδοπρόθεση) είναι ένας σωλήνας, κατασκευασμένος από ευγενή μέταλλα, που τοποθετείται στον αυλό του αγγείου με σκοπό να διατηρήσει τη βατότητά του και να αποτρέψει την απόφραξή του.

Ενδοπροθέσεις τοποθετούνται με μεγάλη επιτυχία σε αρτηρίες (νεφρικές, λαγόνιες, μηριαίες, μεσεντέριες αρτηρίες κοιλιακή αρτηρία κ.ά.). Η τοποθέτηση γίνεται υπερεκλεκτικά με καθετήρες, σε σημεία όπου η πρόσβαση είναι πολύ δύσκολη με άλλες τεχνικές, με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Η αιματική ροή του αγγείου επανέρχεται άμεσα. Η νοσηλεία του ασθενούς διαρκεί συνήθως μία ημέρα και ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του την επομένη.