Ενδεικτικά αποτελέσματα των θεραπειών που διενεργεί ο ιατρός

Ενδεικτική εικόνα με τα αποτελέσματα της θεραπείας με χημειοεμβολισμό  που διενεργεί ο επεμβατικός Ακτινολόγος, Επεμβατικός Ογκολόγος, Δρ. Ιωάννης Δέδες. Περιλαμβάνει  τέσσερις ενδεικτικές φάσεις της θεραπείας:  Αρχική κατάσταση ασθενούς με ορατό τον σκούρο όγκο, ενδιάμεσες αγγειογραφίες κατά τον εμβολισμό ενός κάθε φορά αγγείου που «τροφοδοτεί» τον όγκο, συρρίκνωση του όγκου του σταδιακά (προκειμένου να μπορεί να διενεργηθεί και μεταμόσχευση εάν αυτό είναι εφικτό) και τέλος, η εξαφάνιση του όγκου. Υπάρχουν περιστατικά με οκτώ φάσεις μέχρι την αποθεραπεία.

 • Ca νεφρού μετά ήπατος

  180

 • HCC Ηπατοκυτταρικός καρκίνος

  181

 • HCC Ηπατοκυτταρικός καρκίνος

  182

 • Ca στομάχου μετά ήπατος

  183

 • HCC Ηπατοκυτταρικός καρκίνος184

 • Χολαγγειοκαρκίνωμα

  185

 • HCC στομάχου μετά ήπατος

  186

 • HCC Ηπατοκυτταρικός καρκίνος

  187

 • HCC Ηπατοκυτταρικός καρκίνος191

 • Ca ωοθηκών

  192

 • HCC Ηπατοκυτταρικός καρκίνος

  193

 • Χολαγγειοκαρκίνωμα

  194

 • Ca στομάχου μετά ήπατος195

 • HCC Ηπατοκυτταρικός καρκίνος

  196

 • Χολαγγειοκαρκίνωμα

  198

 • Ca ήπατος

  199

 • Ca στομάχου

  200

 • Ca εντέρου

  201

 • Χολαγγειοκαρκίνωμα

  202

 • HCC Ηπατοκυτταρικός καρκίνος

  203

 • HCC Ηπατοκυτταρικός καρκίνος

  204

 • HCC Ηπατοκυτταρικός καρκίνος

  205

Δείτε επίσης τι είπαν για τον Δρ. Δέδε

 • …δεν είδαμε τον όγκο κατά τη διάρκεια της επέμβασης, αλλά μου έκαναν εντύπωση τα αποτελέσματα του χημειοεμβολισμού με τις εξετάσεις…
  Συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά σας

  Ανδρέας Τζάκης,MD General Surgery, Florida Cleveland Clinic Boulevard
 • …Ο Δρ Δέδες συμμετείχε ενεργά στους κύκλους των συνεδριών για τη διαχείριση των ογκολογικών ασθενών με κλινικές μεθόδους Επεμβατικής Ακτινολογίας…Πρόσφερε τη γνώμη του σχετικά με τη διαχείριση των περιστατικών, που ήταν πολύτιμη για την σχολή μας. Ο Δρ Δέδες είναι σαφώς ένας έμπειρος επεμβατικός ακτινολόγος με βαθιά γνώση της επεμβατικής ογκολογίας …

  C.T Sofocleous MD, PhD, FSIR, Associate Progessor Interventional Radiology Memorial Sloan Ketterring Cancer Center