Ενδεικτική εικόνα με τα αποτελέσματα της θεραπείας με χημειοεμβολισμό  που διενεργεί ο επεμβατικός Ακτινολόγος, Επεμβατικός Ογκολόγος, Ιωάννης Δέδες. Περιλαμβάνει  τέσσερις ενδεικτικές φάσεις της θεραπείας:  Αρχική κατάσταση ασθενούς με ορατό τον σκούρο όγκο, ενδιάμεσες αγγειογραφίες κατά τον εμβολισμό ενός κάθε φορά αγγείου που «τροφοδοτεί» τον όγκο, συρρίκνωση του όγκου του σταδιακά (προκειμένου να μπορεί να διενεργηθεί και μεταμόσχευση εάν αυτό είναι εφικτό) και τέλος, η εξαφάνιση του όγκου. Υπάρχουν περιστατικά με οκτώ φάσεις μέχρι την αποθεραπεία.

Διηπατική αγγειοπλαστική χολαγγειοκαρκινώματος

Διηπατική αγγειοπλαστική χολαγγειοκαρκινώματος

HCC Ηπατοκυτταρικός καρκίνος

HCC Ηπατοκυτταρικός καρκίνος

HCC Ηπατοκυτταρικός καρκίνος

HCC Ηπατοκυτταρικός καρκίνος

Ca στομάχου μετά ήπατος

Ca στομάχου μετά ήπατος

HCC Ηπατοκυτταρικός καρκίνος

HCC Ηπατοκυτταρικός καρκίνος

Χολαγγειοκαρκίνωμα

Χολαγγειοκαρκίνωμα

HCC στομάχου μετά ήπατος

HCC στομάχου μετά ήπατος

HCC Ηπατοκυτταρικός καρκίνος

HCC Ηπατοκυτταρικός καρκίνος

HCC Ηπατοκυτταρικός καρκίνος

HCC Ηπατοκυτταρικός καρκίνος

Ca ωοθηκών

Ca ωοθηκών

Χολαγγειοκαρκίνωμα

Χολαγγειοκαρκίνωμα

HCC Ηπατοκυτταρικός καρκίνος

HCC Ηπατοκυτταρικός καρκίνος

Ca στομάχου μετά ήπατος

Ca στομάχου μετά ήπατος

HCC Ηπατοκυτταρικός καρκίνος

HCC Ηπατοκυτταρικός καρκίνος

Χολαγγειοκαρκίνωμα

Χολαγγειοκαρκίνωμα

Ca ήπατος

Ca ήπατος

Ca στομάχου

Ca στομάχου

Ca εντέρου

Ca εντέρου

Χολαγγειοκαρκίνωμα

Χολαγγειοκαρκίνωμα

HCC Ηπατοκυτταρικός καρκίνος

HCC Ηπατοκυτταρικός καρκίνος

HCC Ηπατοκυτταρικός καρκίνος

HCC Ηπατοκυτταρικός καρκίνος

HCC Ηπατοκυτταρικός καρκίνος

HCC Ηπατοκυτταρικός καρκίνος

Ρωτήστε τον Ι. Δέδε, τι μπορεί να αναμένετε εσείς από μία θεραπεία. Εξετάζει τον προσωπικό σας φάκελο και συζητά μαζί σας

doctor

Αποτελέσματα θεραπειών (πριν- μετά)