Οι περιφερικές αγγειοδυσπλασίες αποτελούν μια από τις δυσκολότερες κλινικές καταστάσεις τόσο στη διάγνωση όσο και στην αντιμετώπισή τους. Αποτελούν συγγενείς βλάβες που εντοπίζονται κυρίως στο τράχηλο, τον κορμό και τα άκρα. Είναι αποτέλεσμα ανώμαλης νεοαγγειογένεσης και μπορεί να είναι εντοπισμένες ή γενικευμένες.

Η αντιμετώπιση των περιφερικών αγγειοδυσπλασιών μπορεί να γίνει με ενδαρτηριακό εμβολισμό
Πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική πράξη, άμεσης επιστροφής στην κανονικότητα. Η επέμβαση απαιτεί νοσηλεία μίας ημέρας στην κλινική μας και ο ασθενής εξέρχεται την επομένη.
Σημαντική προϋπόθεση για την επιτυχία της επέμβασης αποτελεί η εμπειρία του επεμβατικού ακτινολόγου και η υψηλή εξειδίκευση του κέντρου. 

Ο  Ι. Δέδες, διενεργεί με τεράστια εμπειρία ενδαρτηριακούς εμβολισμούς στο Τμήμα Επεμβατική Ακτινολογίας του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ.

Ρωτήστε τον Ι. Δέδε, τι μπορεί να αναμένετε εσείς από μία θεραπεία. Εξετάζει τον προσωπικό σας φάκελο και συζητά μαζί σας

doctor

Εμβολιασμός περιφερικών αγγειοδυσπλασιών