Η διαδερμική, δηλαδή χωρίς «ανοιχτό» χειρουργείο, θερμοκαυτηρίαση (ablation) των όγκων του ήπατος, του πνεύμονος και του νεφρού, αποτελεί μια άκρως εξειδικευμένη μέθοδο θεραπείας.

Θερμοκαυτηριασμός (ablation)

Η διαδερμική, δηλαδή χωρίς «ανοιχτό» χειρουργείο, θερμοκαυτηρίαση (ablation) των όγκων του ήπατος, του πνεύμονος και του νεφρού, αποτελεί μια άκρως εξειδικευμένη μέθοδο θεραπείας.

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές για τον θερμοκαυτηριασμό. O  Ιωάννης Δέδες τις διενεργεί όλες, υπό τον αξονικό τομογράφο:

Κάθε θερμοκαυτηρίαση διαρκεί κατά μέσο όρο 12 λεπτά. Ο χρόνος που διαρκεί η κάθε συνεδρία κυμαίνεται από 45 λεπτά έως 1 ώρα και 30 λεπτά ανάλογα με το μέγεθος, την εντόπιση και τον αριθμό των βλαβών που θα καυτηριαστούν.

Πρόκειται για μία τοπική, μη χειρουργική θεραπεία, που καταστρέφει τα καρκινικά κύτταρα με θερμότητα ή ψύξη, ενώ διαφυλάσσει τους γειτονικούς υγιείς ιστούς. Επιπλέον, αυτός ο τρόπος θεραπείας είναι ευκολότερος για τον ασθενή, σε σχέση με την εφαρμογή συστηματικής θεραπείας, καθώς δεν επηρεάζει τη γενική κατάσταση υγείας του ασθενούς, ο οποίος λίγες μέρες μετά, επιστρέφει στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Αυτή η θεραπεία είναι ελάχιστα επεμβατική και αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο όπλο για τον έλεγχο τοπικών όγκων ήπατος, πνεύμονος και νεφρού, με ελάχιστα ποσοστά θνησιμότητας, βραχεία νοσηλεία στην κλινική και σημαντική αντιμετώπιση του πόνου. Ουσιαστικά, διασφαλίζει καλύτερη ποιότητα ζωής στον ασθενή.

Οι θεραπείες

Θερμοκαυτηριασμός με μικροκύματα (Microwave Ablation)

Σύμφωνα με τελευταία επιστημονικά δεδομένα, από όλες τις τεχνικές, αυτή η οποία κατ΄ εξοχήν εφαρμόζεται διεθνώς – και εφαρμόζουμε- είναι ο θερμοκαυτηριασμός με μικροκύματα (Microwave Ablation), διότι θεωρείται πιο γρήγορη και πιο ασφαλής.

Η καταστροφή των ιστών γίνεται με υπερθέρμανση που προκαλείται από ένα εφαρμοσμένο εναλλασσόμενο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Η ενέργεια μικροκυμάτων ακτινοβολεί στον ιστό μέσω μιας ενδιάμεσης κεραίας που λειτουργεί για τη σύζευξη ενέργειας από την πηγή ισχύος της γεννήτριας στον ιστό. Λόγω της ακτινοβολούμενης φύσης της κεραίας, λαμβάνει χώρα άμεση θέρμανση σε έναν όγκο ιστού γύρω από την κεραία. Τα μικροκύματα είναι ικανά να μεταδίδονται και να θερμαίνουν αποτελεσματικά πολλούς τύπους ιστών, ακόμη και αυτούς με χαμηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, υψηλή σύνθετη αντίσταση ή χαμηλή θερμική αγωγιμότητα. Οι πνεύμονες και τα οστά έχουν την καλύτερη εφαρμογή.  

 Θερμοκαυτηρίαση με ραδιοσυχνότητες (RF Ablation) 

Η θερμοκαυτηρίαση με ραδιοσυχνότητες είναι μία διαδικασία που γίνεται υπό την κατεύθυνση του αξονικού τομογράφου στον οποίο βρίσκεται ξαπλωμένος ο ασθενής, προκειμένου να εντοπιστεί ο όγκος. Εισάγεται διαδερμικά μια βελόνη μέσω της οποίας εφαρμόζονται ραδιοσυχνότητες πάνω στον όγκο με συνέπεια, λόγω της ανάπτυξης υψηλής θερμοκρασίας, να επιτυγχάνεται ελεγχόμενη πηκτική νέκρωση του όγκου.

Κρυοκαυτηριασμός ή κρυοκατάλυση (Cryoablation)

Η κρυοκατάλυση του ιστού του όγκου έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή των κυττάρων με κατάψυξη. Σε αντίθεση με τις μεθόδους που βασίζονται στη θερμότητα, η κρυοεκτομή προκαλεί θάνατο των καρκινικών κυττάρων με ακραίο κρύο το οποίο καταστρέφει τον ιστό και θανατώνει τα καρκινικά κύτταρα. Έχει υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε κατάλληλα επιλεγμένους ασθενείς.

Για τον κρυοκαυτηριασμό χρησιμοποιείται μια λεπτή, σαν ραβδί βελόνα (cryoprobe) η οποία εισάγεται μέσω του δέρματος απευθείας στον καρκινικό όγκο. Ένα αέριο αντλείται στον κρυοανιχνευτή για να παγώσει ο ιστός. Ο ασθενής αισθάνεται μόνο την ενόχληση από την εισαγωγή του καθετήρα και δεν νοιώθει θερμότητα ή πόνο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κρυοκατάλυσης.  

Σε ποιους ασθενείς εφαρμόζεται:

Όλες οι παραπάνω ομάδες ασθενών είναι υποψήφιες για διαδερμική θερμοκαυτηρίαση όγκου (ablation).

Ρωτήστε τον Ι. Δέδε, τι μπορεί να αναμένετε εσείς από μία θεραπεία. Εξετάζει τον προσωπικό σας φάκελο και συζητά μαζί σας

doctor

Θερμοκαυτηριασμός (ablation)