Διάνοιξη αρτηριών

Αγγειοπλαστική ονομάζεται η τεχνική της μηχανικής διάνοιξης ενός στενωμένου ή αποφραγμένου αγγείου ή ενός χολαγγείου, που συνήθως είναι αποτέλεσμα αρτηριοσκλήρωσης ή κακοήθους εξεργασίας.

Η αγγειοπλαστική, είναι επέμβαση που διενεργείται χωρίς χειρουργείο, συνήθως με νοσηλεία μιας ημέρας και μόνιμο αποτέλεσμα εφ’ όρου ζωής. Η μέθοδος εφαρμόζεται σε σημεία όπου η πρόσβαση είναι πολύ δύσκολη με άλλες τεχνικές. Απαιτεί υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία. 

Η αγγειοπλαστική με stent  εφαρμόζεται στις καλοήθεις παθήσεις. Στις κακοήθεις παθήσεις χρησιμοποιείται στον αποφρακτικό ίκτερο, με την αγγειοπλαστική χολαγγείων. Η τοποθέτηση του stent γίνεται διαδερμικά, υπερεκλεκτικά, με τη χρήση καθετήρων, σε σημεία όπου η πρόσβαση είναι πολύ δύσκολη με άλλες τεχνικές. Η αιματική ροή του αγγείου επανέρχεται άμεσα. Η νοσηλεία του ασθενούς διαρκεί συνήθως μία ημέρα και ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του την επομένη. Σε κακοήθεις παθήσεις χρησιμοποιείτε σπάνια, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι

Η αγγειοπλαστική διενεργείται από τον Ι. Δέδε υπό την καθοδήγηση του ψηφιακού αγγειογράφου, στο Ιατρικό Διαβαλκανικό, με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Η τεχνική

Ο επεμβατικός ακτινολόγος, εισάγει ενδαρτηριακά καθετήρες και μικροκαθετήρες, βρίσκει το αποφραγμένο ή στενωμένο αγγείο ή ακόμη και χολαγγείο. Αναλόγως του περιστατικού, τοποθετεί stent (ενδοπρόθεση) ή μπαλονάκι, το οποίο στη συνέχεια διαστέλλεται, με σκοπό να διατηρήσει τη βατότητα. Η αιματική ροή του αγγείου επανέρχεται άμεσα.
Το stent (ενδοπρόθεση) είναι ένας σωλήνας, κατασκευασμένος από ευγενή μέταλλα, που τοποθετείται στον αυλό του αγγείου με σκοπό να διατηρήσει τη βατότητά του και να αποτρέψει την απόφραξή του.
Play Video about Video ximeioemvolismos

Ρωτήστε τον Ι. Δέδε, τι μπορεί να αναμένετε εσείς από μία θεραπεία. Εξετάζει τον προσωπικό σας φάκελο και συζητά μαζί σας

doctor

Αγγειοπλαστική αρτηριών (stent/ ballon)