Διάνοιξη αγγείων (Αγγειοπλαστική)

Μια σύγχρονη και με εντυπωσιακά αποτελέσματα εφαρμογή της επεμβατικής ακτινολογίας είναι η τεχνική της μηχανικής διάνοιξης ενός στενωμένου ή αποφραγμένου αγγείου, που συνήθως είναι αποτέλεσμα αρτηριοσκλήρωσης ή κακοήθους εξεργασίας.

Η αγγειοπλαστική, είναι επέμβαση που διενεργείται χωρίς χειρουργείο, συνήθως με νοσηλεία μιας ημέρας και μόνιμο αποτέλεσμα εφ’ όρου ζωής. Η μέθοδος εφαρμόζεται σε σημεία όπου η πρόσβαση είναι πολύ δύσκολη με άλλες τεχνικές. Απαιτεί υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία.

Η αγγειοπλαστική διενεργείται υπό την καθοδήγηση του ψηφιακού αγγειογράφου, σε Ιατρικά Κέντρα που τον διαθέτουν, όπως το Ιατρικό Διαβαλκανικό, όπου αντιμετωπίζω μεγάλο όγκο περιστατικών με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Ο επεμβατικός ακτινολόγος, εισάγει ενδαρτηριακά καθετήρες και μικροκαθετήρες, βρίσκει την αποφραγμένη ή στενωμένη αρτηρία, αγγείο ή ακόμη και χολαγγείο. Αναλόγως του περιστατικού, τοποθετεί stent (ενδοπρόθεση) ή μπαλόνι, το οποίο στη συνέχεια διαστέλλεται, με σκοπό να διατηρήσει τη βατότητα. Η αιματική ροή του αγγείου επανέρχεται άμεσα.