Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα

Στο θεραπευτικό κομμάτι του καρκίνου του πνεύμονα, (μη μικροκυτταρικός καρκίνος),  πρωτοπαθών όγκων ή πνευμονικών μεταστάσεωνεφαρμόζεται με καλά αποτελέσματα ο διαδερμικός θερμοκαυτηριασμός (ablation), στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Αν και η θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα στα πρώιμα στάδια είναι χειρουργική, υπάρχουν ασθενείς που είναι ουσιαστικά ανεγχείρητοι, ήδη κατά τη διάγνωση της νόσου. Επίσης σε ασθενείς με πιο προχωρημένο καρκίνο που δεν απαντούν στην χημειοθεραπεία η την ακτινοβολία , φαίνεται να έχουν ιατρική ένδειξη εναλλακτικές θεραπευτικές μέθοδοι, όπως είναι ο διαδερμικός θερμοκαυτηριασμός (Ablation).
  • Οι ασθενείς με περιορισμένη μεταστατική νόσο στον πνεύμονα που όμως -λόγω της γενικότερης κλινικής τους κατάστασης- δεν μπορούν να χειρουργηθούν, αποτελούν επίσης ένα δυσεπίλυτο ιατρικό πρόβλημα, στο οποίο μπορεί να βοηθήσει ο διαδερμικός θερμοκαυτηριασμός των μεταστατικών εστιών.

Η περιοχική ενδαρτηριακή χημειοθεραπεία (χημειομβολισμός) του καρκίνου του πνεύμονα και της μεταστατικής νόσου του πνεύμονα αποτελεί επίσης μια σημαντική μέθοδο θεραπείας σε επιλεγμένα περιστατικά. Στη συγκεκριμένη μέθοδο, μέσω αρτηριακού καθετηριασμού χορηγούνται χημειοθεραπευτικά φάρμακα τοπικά στον όγκο και στη γύρω περιοχή. Με τον τρόπο αυτό, με μικρότερες δόσεις φαρμάκων επιτυγχάνονται υψηλές δόσεις σε κυτταρικό-ιστικό επίπεδο και αποφεύγονται οι γενικευμένες τοξικές παρενέργειες.  

Οι μέθοδοι της επεμβατικής ακτινολογίας συνεχίζουν να εξελίσσονται ως εναλλακτικές και συμπληρωματικές μέθοδοι, κυρίως για τους ασθενείς εκείνους που δεν μπορούν να χειρουργηθούν ή να ακολουθήσουν άλλη θεραπεία, ενώ είναι απολύτως εφαρμόσιμες για τους ασθενείς που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να παραμείνουν πολλές ημέρες στο νοσοκομείο.

Ο  Ιωάννης Δέδες έχει ιδιαίτερα μεγάλη πείρα στη διαχείριση των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα, τόσο αναφορικά με το διαγνωστικό κομμάτι (κατευθυνόμενη βιοψία) όσο και με το θεραπευτικό (θερμοκαυτηριασμός, ενδαρτηριακή χημειοθεραπεία παροχετεύσεις πλευριτικών συλλογών).

Οι μέθοδοι γίνονται πολύ καλά ανεκτές από τους ασθενείς και έχουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας, αυξάνοντας το προσδόκιμο επιβίωσης και διατηρώντας υψηλή την ποιότητα ζωής.

VIDEO επιστημονικής παρουσίασης του Ι. Δέδε: Επεμβατική Ακτινολογία: Αντιμετώπιση όγκων πνευμόνων –ήπατος – νεφρών – επινεφριδίων σε ημερίδα για τον καρκίνο του πνεύμονα», στο «Θεαγενείο» Αντικαρκινικό Νοσοκομείο.

Play Video about Αντιμετώπιση όγκων πνευμόνων –ήπατος – νεφρών - επινεφριδίων

Ρωτήστε τον Ι. Δέδε, τι μπορεί να αναμένετε εσείς από μία θεραπεία. Εξετάζει τον προσωπικό σας φάκελο και συζητά μαζί σας

doctor

Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα