Συχνές καλοήθεις αιτίες αιμορραγίας του ανώτερου πεπτικού, είναι το έλκος στομάχου, το έλκος δωδεκαδακτύλου, το σύνδρομο Mallory-Weiss, οι κιρσοί οισοφάγου κ.ά.  Η συνηθέστερη αιτία αιμορραγίας του πεπτικού από κακοήθεια, είναι η ρήξη όγκου (συνήθως μεγάλου μεγέθους όγκου του ήπατος).
Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει αιμορραγία άγνωστης αιτιολογίας από το πεπτικό σύστημα, που μπορεί να απειλήσει τη ζωή του ασθενούς και συνδέεται με υψηλά ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας.

Ο εμβολισμός των αιμορραγιών του ανώτερου πεπτικού – κυρίως του στομάχου – αποτελεί έναν ιδιαίτερα ασφαλή τρόπο αντιμετώπισης της αιμορραγίας. Πρόκειται για ελάχιστα επεμβατική – ενδοσκοπική, ιατρική πράξη, χωρίς χειρουργείο.

Εμβολισμός για αιμορραγία του στομάχου

Ο ενδαρτηριακός εμβολισμός διενεργείται στον Ψηφιακό Αγγειογράφο. Ο επεμβατικός ακτινολόγος, εργάζεται μέσω των αρτηριών όπου βρίσκει τους κλάδους ή τον κλάδο της αρτηρίας που αιμορραγεί και με καθετήρες και μικροκαθετήρες, διοχετεύει μικροσφαιρίδια ή τοποθετεί points, ώστε να τους αποφράξει και να σταματήσει την αιμορραγία. Σημαντική προϋπόθεση για την επιτυχία της επέμβασης αποτελεί η εμπειρία και η υψηλή εξειδίκευση του επεμβατικού ακτινολόγου.

Στο Ιατρικό Διαβαλκανικό ο επεμβατικός ακτινολόγος Ιωάννης Δέδες, διαθέτει 20ετή εμπειρία και διενεργεί εμβολισμούς αιμορραγιών του πεπτικού με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Η ενδονοσοκομειακή νοσηλεία είναι πολύ μικρότερης διάρκειας, συγκριτικά με τη χειρουργική επέμβαση. 

Ρωτήστε τον Ι. Δέδε, τι μπορεί να αναμένετε εσείς από μία θεραπεία. Εξετάζει τον προσωπικό σας φάκελο και συζητά μαζί σας

doctor

Εμβολισμός αιμορραγιών πεπτικού