Οι όγκοι μαλακών μορίων, κυρίως τα σαρκώματα, είναι σπάνιοι κακοήθεις όγκοι που εξορμώνται από κύτταρα μεσεγχυματική προέλευσης, τα οποία μπορεί να βρίσκονται σε οστά, χόνδρους, μυες, αγγεία, λίπος ή αιμοποιητικό ιστό. Αποτελούν το 1% των νεοδιαγεγνωσθέντων καρκίνων κάθε χρόνο και αφορούν όλες τις ηλικίες. Περίπου τα μισά σαρκώματα των οστών και το 1/5 των μαλακών μορίων διαγιγνώσκονται σε ασθενείς κάτω των 35 ετών. Τα πλέον κοινά σαρκώματα είναι οι στρωματικοί όγκοι του στομάχου (GIST).

Ο μόνος αξιόπιστος τρόπος διάγνωσης είναι η διενέργεια βιοψίας, είτε διαχειρουργικά, είτε με τη χρήση λεπτής βελόνης αναρρόφησης, και η κυτταρολογική μελέτη που θα επιβεβαιώσει τη διάγνωση.
Η θεραπευτική προσέγγιση εξαρτάται από το στάδιο της νόσου, με κύριους παράγοντες επιλογής της θεραπευτικής αντιμετώπισης το μέγεθος του όγκου και την ύπαρξη μεταστάσεων. Η πλέον συχνή θέση μετάστασης του σαρκώματος των μαλακών μορίων είναι οι πνεύμονες. Η βασικότερη και πιο συνηθισμένη θεραπεία είναι η χειρουργική αφαίρεση του όγκου, που μπορεί να συνοδεύεται με ακτινοθεραπεία ή/και χημειοθεραπεία. Η χειρουργική αντιμετώπιση είναι ιδιαίτερα σημαντική στα περισσότερα σαρκώματα και συνήθως επιτυγχάνεται αποφυγή του ακρωτηριασμού σε περισσότερο από το 90% των περιπτώσεων. 

Εμβολιασμοί για τη θεραπεία του σαρκώματος

Ως σημαντική συμπληρωματική θεραπεία στους όγκους των μαλακών μορίων, χρησιμοποιείται η επεμβατική ακτινοθεραπεία – ογκολογία. Διενεργούνται υπερεκλεκτικοί εμβολισμοί όγκων μαλακών μορίων και οστών προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά.
Συμπληρωματικές θεραπείες είναι η συστηματική χημειοθεραπεία που αυξάνει το προσδόκιμο επιβίωσης. Εκτός από την κλασική χημειοθεραπεία, διενεργείται ενδαρτηριακός χημειοεμβολισμός/εμβολισμός από τον Επεμβατικό Ογκολόγο.  Ο ενδαρτηριακός χημειοεμβολισμός/εμβολισμός προσφέρει με ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους, έναν εναλλακτικό τρόπο συρρίκνωσης του όγκου και ελάττωσης της βαρύτητας των συμπτωμάτων (πόνος, αίσθημα βάρους), επιτυγχάνοντας έτσι επιμήκυνση του προσδόκιμου επιβίωσης ή την αποφυγή του ακρωτηριασμού.

Ο Ιωάννης Δέδες διενεργεί εδώ και πολλά χρόνια ενδαρτηριακούς χημειοεμβολισμούς/εμβολισμούς σε σαρκώματα, πάντοτε σε συνεργασία με το θεράποντα Ογκολόγο ή Χειρουργό, έχοντας ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά συρρίκνωσης του όγκου. Τα τελικά αποτελέσματα είναι άκρως ενθαρρυντικά.

Ρωτήστε τον Ι. Δέδε, τι μπορεί να αναμένετε εσείς από μία θεραπεία. Εξετάζει τον προσωπικό σας φάκελο και συζητά μαζί σας

doctor

Όγκοι μαλακών μορίων (σάρκωμα) & οστών