Διδασκαλία

Ανακοινώσεις σε Παγκόσμια Συνέδρια

World Conference of Interventional Oncology

Παγκόσμιο συνέδριο της προχωρημένης Επεμβατικής Ογκολογίας (WCIO):

  SIO 2019: «Αντιμετώπιση με υπερεκλεκτικό χημειοεμβολισμό ηπατικών μεταστάσεων ανθεκτικών στη χημειοθεραπεία από καρκίνο μαστού». Παγκόσμιο συνέδριο Επεμβατικής Ογκολογίας – Βοστώνη, ΗΠΑ

  CIRSE 2018: «Χολαγγειοκαρκίνωμα και Νευροενδοκρινείς μεταστάσεις ήπατος» (Cholangiocarkinoma and neuroendocrine liver mets) σε workshop και ομιλία με θέμα «Θνητότητα και Θνησιμότητα: Πώς αποφεύχθηκε η καταστροφή την τελευταία στιγμή» (Morbidity and Mortality-case presentation). Πανευρωπαϊκό συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας- Λισαβώνα.

  ECIO 2018: «Παρηγορικός και προεγχειρητικός υπερεκλεκτικός εμβολισμός σε όγκους οστών και μαλακών μορίων». Πανευρωπαϊκό συνέδριο Επεμβατικής Ογκολογίας-Βιέννη.

 WCIO 2017: «Ο εμβολισμός της νεφρικής αρτηρίας στην αντιμετώπιση ασθενών με καρκίνο του νεφρού. Η εμπειρία του κέντρου μας».

 WCIO 2016: «Ο υπερεκλεκτικός ενδαρτηριακός χημειοεμβολισμός στην αντιμετώπιση του ανεγχείρητου, ενδοηπατικού χολαγγειοκαρκινώματος».

 WCIO 2015: «Οι επαναλαμβανόμενοι υπερεκλεκτικοί χημειοεμβολισμοί ως γέφυρα για τη θεραπεία ασθενών με ανεγχείρητο, μονήρες ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα μεγαλύτερο των 8 εκ. Η εμπειρία του κέντρου μας».

 WCIO 2013: «Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του υπερεκλεκτικού εμβολισμού ως παρηγορική θεραπεία σε μεταστατικούς όγκους οστών και μαλακών μορίων. Η εμπειρία του κέντρου μας».
 WCIO 2012: «Μακροπρόθεσμη επιβίωση ασθενών με τεράστιο, μονήρες, ανεγχείρητο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, με τη χρήση ελάχιστα επεμβατικών θεραπειών. Η εμπειρία του κέντρου μας».
 WCIO 2011: «Τριπλή θεραπεία του ηπατοκυτταρικού καρκινώματος με ενδαρτηριακό χημειοεμβολισμό, σοραφενίμπη και θερμοκαυτηριασμό με ραδιοσυχνότητες: ανοχή, ασφάλεια και επιβίωση. Η εμπειρία του κέντρου μας».
 1. Dedes I, Renal artery embolization in patients with renal tumors: a single-center report. (WCIO 2017) 8-11/6/2017. Boston. USA
 2. Dedes I, Drevelegas A. Superselective transarterial conventional chemoembolization in the management of unresectable intrahepatic cholangiocarcinoma. (WCIO 2016) 9-12/6/2016. Boston. USA
 3. Dedes I, Drevelegas A. Repetitive superselective cTACE as a bridge to therapeutic treatments in patients with unresectable solitary   HCC        tumor larger than 8 cm. A single center experience. (WCIO 2015) 16-19/5/2015. N. York. USA. Oral presentation.
 4. Dedes I., Drevelegas A. Safety and efficacy of superselective bland embolization as a palliative treatment of bone and soft tissue metastatic tumors. A single center exerience. World Conference of Interventional Oncology (WCIO 2013) 16-19/5/2013. N. York. USA.
 5. Dedes I., Sinakos E., Drevelegas A., Akriviadis E. Long-term survival of patients with unresectable, huge solitary HCC, following minimally invasive treatments. A single center experience. World Conference of Interventional Oncology (WCIO 2012) 14-17/6/2012. Chicago. USA.
 6. Dedes I. A Long-term Survival of a patient with Intrahepatic Cholangiocarcinoma treated with repetitive super-selective Transarterial Chemoembolization: a Case Report. CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe) Conference. 10-14/9/2011. Munich. Germany.
 7. Dedes I., Sinakos E., Drevelegas A., Akriviadis E. Trimodality therapy with transarterial chemoembolization, sorafenib and RF Ablation in HCC: Tolerance, Safety and Survival. A single center experience. World Conference of Interventional Oncology (WCIO 2011) 9-12/6/2011. N. York. USA.
 8. E. Xinou, G. Boulogianni, D. Chourmouzi, I. Dedes, A. Drevelegas. Imaging characteristics of primary cerebral lymphomas. European Congress of Radiology – ECR ’2005,Vienna, March 2005
 9. G. Boulogianni, E. Xinou, D. Chourmouzi, I. Dedes, A. Drevelegas. Ferucarbotran-enhanced MR for detection and characterisation of focal liver lesions. 16th Annual Meeting and postgraduate Course. ESGAR. 28-31 May 2005. Florence. Italy. EPOS Presentation.
 10. E. Xinou, G. Boulogianni, I. Dedes, D. Chourmouzi, E. Akriviadis, A. Drevelegas. Median arcuate ligament syndrome: Diagnosis with color Doppler US and MR angiography. 16th Annual Meeting and postgraduate Course. ESGAR. 28-31 May 2005. Florence. Italy. EPOS Presentation.
 11. I. Dedes, E. Xinou, G. Boulogianni, D. Chourmouzi, E. Diamantidou, A. Drevelegas. Intra-arterial chemotherapy with oxaliplatin combined with systemic chemotherapy versus transcatheter arterial chemoembolization for unresectable colorectal liver metastases: preliminary results. 15th Annual meeting and postgraduate course – European Society of gastrointestinal and abdominal radiology (ESGAR), Geneva-Switzerland, June 2004

Δημοσιεύθηκε ως περίληψη στο Εuropean Radiology 2004:14; Supp l6;46

 1. I. Dedes, E. Xinou, G. Boulogianni, D. Chourmouzi, E. Akriviadis, A. Drevelegas. Sequential transcatheter arterial chemoembolization in patients with unresectable hepatocellular carcinoma. 15th Annual meeting and postgraduate course – European Society of gastrointestinal and abdominal radiology (ESGAR), Geneva-Switzerland, June 2004

Δημοσιεύθηκε ως περίληψη στο ΕuropeanRadiology 2004:14;Suppl 6;47

 1. I. Dedes, E. Xinou, D. Chourmouzi, G. Boulogianni, N. Sikas, A. Antoniadis, L. Boutis, A. Drevelegas. Transcatheter arterial chemoembolization (TACE) of unresectable liver metastases. 15th Annual meeting and postgraduate course – European Society of gastrointestinal and abdominal radiology (ESGAR), Geneva-Switzerland, June 2004

Δημοσιεύθηκε ως περίληψη στο Εuropean Radiology 2004:14; Suppl 6;47-48

 1. I. Dedes, E. Xinou, D. Chourmouzi, G. Boulogianni, E. Akriviadis, A. Drevelegas. Extrahepatic collateral supply of hepatocellular carcinoma and transcatheter arterial chemoembolization (TACE). Annual Meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE), Barcelona, September 2004
 2. N. Sikas, E. Diamantidou, I. Dedes, M. Genitsaris, G. Kavvadias A. Antoniadis. Colorectal carcinoma and synchronous hepatic lesion. International Congress on Colorectal Cancer, May 28-30, 2004. Chalkidiki. Greece

Ελεύθερες ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια

+ Δέδες Ι. Μία όχι και τόσο ασυνήθιστη επιπλοκή της χολαγγειογραφίας. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας. 30/6-2/7/2017. Θεσσαλονίκη

+ Δέδες Ι. Η Επεμβατική Ακτινολογία στην αντιμετώπιση όγκων πνευμόνων – ήπατος – νεφρών – επινεφριδίων. Συνέδριο Πνευμονολογικής Ογκολογικής Κλινικής του Βρογχοσκοπικού Τμήματος του Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»: Καρκίνος του Πνεύμονα. Διάγνωση και θεραπεία. 29/10/2016. Θεσσαλονίκη

+ Δέδες Ι. Ο χημειοεμβολισμός ως γέφυρα σε θεραπευτικές μεθόδους σε ασθενείς με ανεγχείρητο μονήρη ηπατοκυτταρικό καρκίνο (ΗΚΚ) μεγαλύτερο από 8 εκ. Athens Medical Leadership and Innovation. 23-25/9/2016. Αθήνα

+ Δέδες Ι.  Διαχείριση ασθενών με ΗΚΚ ενδιάμεσου σταδίου. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας. 20-22/5/2016. Αθήνα

+ Δέδες Ι. Θερμοκαυτηριασμός με ραδιοσυχνότητες και μικροκύματα στην αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς και μεταστατικού καρκίνου του πνεύμονα. Συνέδριο Πνευμονολογικής Ογκολογικής Κλινική του «Θεαγένειου» Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. 22-23/4/2016. Έδεσσα

+ Δέδες Ι. Ραδιοεμβολισμός: Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. 2ο Exploring Novel Medical Frontiers. 9-10/4/2016. Θεσσαλονίκη

+ Δέδες Ι. Αντιμετώπιση όγκων του πνεύμονα με θερμοκαυτηριασμό (ablation). Συνέδριο Πνευμονολογικής Ογκολογικής Κλινική του «Θεαγένειου» νοσοκομείου Θεσσαλονίκη: Πρόληψη και θεραπευτικές προσεγγίσεις του καρκίνου του πνεύμονα. 19/12/2015. Καστοριά

+ Δέδες Ι. Αντιμετώπιση ηπατικών μεταστάσεων. RFA ή Ενδαρτηριακός χημειοεμβολισμός. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας. 15-17/5/2015. Αθήνα

+ Δέδες Ι. Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. Από το χημειοεμβολισμό στο ραδιοεμβολισμό. 1οExploring Novel Medical Frontiers. 27/9/2014. Θεσσαλονίκη

+ Δέδες Ι., Δρεβελέγκας Α.Ο ρόλος του ενδαρτηριακού χημειοεμβολισμού σε μονήρη, ευμεγέθη ηπατώματα σαν γέφυρα για μεταμόσχευση, ηπατεκτομή ή θερμοκαυτηριασμό. 2014. 16ο Ετήσιο Συνέδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικής Ελλάδας.  28-30/6/2013. Πάτρα. (2ο Βραβείο Προφορικής Ανακοίνωσης)

+ Δέδες Ι. Η συμβολή του χημειοεμβολισμού στους όγκους του ήπατος. 4-5/10/2013. Καβάλα

Δέδες Ι. Θεραπεία με υπερθερμίες και χημειοεμβολισμό. 18/2/2012. Θεσσαλονίκη

+ Δέδες Ι: Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας «Εμβολισμοί», προεδρείο για «μεταστατική ηπατική νόσο και ορθοκολικό καρκίνο», ομιλία «επιπλοκές μεβολισμών». Πανελλήνιο συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας – Αθήνα, 17/5/2019

+ Δέδες Ι:Προεδρείο συζήτησης για τα Χολαγγειοκαρκινώματα. Πανελλήνιο συνέδριο Εταιρείας Ήπατος Παγκρέατος Χοληφόρων- Θεσσαλονίκη 3/5 2019

+ Δέδες Ι: «Νεώτερες τεχνικές αντιμετώπισης του καρκίνου του ήπατος». Διεθνές συνέδριο Ιατρικής πρωτοπορίας AMLI – Αθήνα, 23/11/2018.

+ Δέδες Ι: «Περιοχικές (ενδαγγειακές) θεραπείες στον μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου». Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας –Πάτρα, 11/5/2018.

+ Δέδες Ι: «Ο ρόλος της επεμβατικής ακτινολογίας στους στρωματικούς και νευρενδοκρινικούς όγκους του πεπτικού». Ημερίδα για τους σπάνιους όγκους πεπτικού -Θεσσαλονίκη, 3/3/2018.Ακτινολογίας –Πάτρα, 11/5/2018.

Αναρτημένες ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια

Δέδες Ι., Δρεβελέγκας Α. Χημειοεμβολισμός κακοηθών νεοπλασμάτων ήπατος. Ασφάλεια, τεχνική και απεικόνιση. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινολογίας 17-19/12/2010, Αθήνα.

Ελεύθερες ανακοινώσεις σε Διεθνείς Ημερίδες

Dedes Ioannis. Hepatocellular carcinoma, from chemoembolisation to radioembolisation.  424 General Military Hospital. 27/9/2014.

Διεθνή Συμπόσια

Kazantzidou I, Economou A, Agelidis A, Diamantidis I, Dedes I. The role of preoperative double contrast barium enema in the evaluation of the metastatic neoplasms of the internal genitalia to the colon. 7th European Interuniversity Symposium, July 1997, Thessaloniki.

Ελληνικά Συμπόσια

+Δέδες Ι. Ablation σε όγκους του πνεύμονα. 2ο Συμπόσιο: Καρκίνος του πνεύμονα. Από τη διάγνωση στη θεραπεία. 14/11/2015. Θεσσαλονίκη

dedes-certificate

Ρωτήστε τον Ι. Δέδε, τι μπορεί να αναμένετε εσείς από μία θεραπεία. Εξετάζει τον προσωπικό σας φάκελο και συζητά μαζί σας

doctor

Επιστημονικό Έργο