Το ορθοκολικό καρκίνωμα ή καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελεί έναν από τους συχνότερους καρκίνους στον άνθρωπο και είναι υπεύθυνο για το 10% περίπου όλων των θανάτων από καρκίνο στο δυτικό κόσμο.

Μεθίσταται σε μεγάλο βαθμό κυρίως στο ήπαρ, και είναι χαρακτηριστικό ότι ένα ποσοστό 10-25% των ασθενών έχει ήδη ηπατικές μεταστάσεις, όταν γίνεται η διάγνωση, ενώ ποσοστό 20-25% των ασθενών θα παρουσιάσει ηπατικές μεταστάσεις στη συνέχεια. Το προσδόκιμο επιβίωσης, μετά από τη διάγνωση των ηπατικών μεταστάσεων, είναι 6 μήνες, εάν ο ασθενής δεν ακολοθήσει κάποια θεραπευτική αγωγή. Περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς με ορθοκολικό καρκίνωμα, πεθαίνουν εξαιτίας των ηπατικών μεταστάσεών τους.

Ο ενδαρτηριακός χημειοεμβολισμός αποτελεί μια εναλλακτική μέθοδο αντιμετώπισης των ηπατικών μεταστάσεων στο ορθοκολικό καρκίνωμα, που συνοδεύεται από ήπια ή μέτριου βαθμού τοξικότητα και υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης στη θεραπεία.

Οι σχετικές έρευνες μάλιστα έδειξαν ότι ασθενείς που έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε επαναλαμβανόμενους ενδαρτηριακούς χημειοεμβολισμούς, απολαμβάνουν μεγαλύτερα οφέλη, όσον αφορά το προσδόκιμο επιβίωσής τους.

Ο  Ιωάννης Δέδες διενεργεί χημειοεμβολισμούς των ηπατικών μεταστάσεων που προέρχονται από ορθοκολικό καρκίνωμα.

Video - Επιστημονική παρουσίαση του Ιατρού:

Play Video about Ενδαρτηριακή αντιμετώπιση ηπατικών μεταστάσεων καρκίνου παχέος εντέρου

Ρωτήστε τον Ι. Δέδε, τι μπορεί να αναμένετε εσείς από μία θεραπεία. Εξετάζει τον προσωπικό σας φάκελο και συζητά μαζί σας

doctor

Καρκίνος παχέος εντέρου