εμβολισμός προστάτη

Ο Ιωάννης Δέδες έχει εξειδικευθεί και εφαρμόζει τον ενδαρτηριακό –ενδαγγειακό  εμβολισμό με χρήση μικροσφαιριδίων για τη θεραπεία της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη. Ο εμβολισμός είναι μια πολύ σύγχρονη θεραπεία στην Ελλάδα. 

Ο εμβολισμός των αρτηριών του προστάτη ενδείκνυται κυρίως για ασθενείς οι οποίοι για άλλους ιατρικούς λόγους δεν μπορούν να υποβληθούν σε επέμβαση.

Πρόκειται για μία εναλλακτική, ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία η οποία επιτυγχάνει ποσοστό μείωσης 40% κυρίως σε υπερπλασίες προστάτη μεγέθους >90cc  και μικρότερο ποσοστό (30%) σε μικρότερους προστάτες. 

Διενεργείται στον Ψηφιακό Αγγειογράφο με καθετηριασμό και εμβολισμό (βραδεία έγχυση).

Η τεχνική προσφέρει καλύτερη μακροπρόθεσμη επιτυχή ούρηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής,

Ρωτήστε τον Ι. Δέδε, τι μπορεί να αναμένετε εσείς από μία θεραπεία. Εξετάζει τον προσωπικό σας φάκελο και συζητά μαζί σας

doctor