Ενημέρωση ασθενών

Ο ασθενής που προσέρχεται στον επεμβατικό ακτινολόγο – επεμβατικό ογκολόγο, συνήθως παραπέμπεται με γνωμάτευση ιατρού άλλης ειδικότητας. Στα ογκολογικά περιστατικά, οι θεραπείες γίνονται πάντα με την σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ογκολόγου – παθολόγου του ασθενούς, του οποίου είναι αναγκαίο και το παραπεμπτικό για τη θεραπεία, προκειμένου αυτή να γίνει δεκτή από τον ΕΟΠΥΥ.

Στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο με το οποίο συνεργάζεται ο Δρ. Δέδες, αμείβεται ως ιδιώτης ιατρός, ενώ από τον ΕΟΠΥΥ εγκρίνεται η δαπάνη του ασφαλισμένου σε: βιοψία ήπατος και θώρακος δια βελόνης υπο τον αξονικό τομογράφο, εμβολισμό, χημειοεμβολισμό, παροχέτευση πλευρητικών συλλογών (υγρών), τοποθέτηση καθετήρων κ.α

Κατά την πρώτη επίσκεψη στον Δρ. Δέδε, ο ασθενής θα πρέπει να προσκομίσει το σύνολο των αιματολογικών και απεικονιστικών εξετάσεων στις οποίες έχει υποβληθεί. Μπορεί ο  ιατρός να ζητήσει τη διενέργεια κάποιας πρόσθετης διαγνωστικής εξέτασης, απαραίτητης για τον καλύτερο σχεδιασμό της θεραπείας. Ο ασθενής ενημερώνεται αναλυτικά για το είδος της θεραπείας που προτείνεται και στη συνέχεια ορίζεται η ημερομηνία της θεραπείας.

Ο ασθενής προσέρχεται στο νοσοκομείο για εισαγωγή, τακτοποιείται στο θάλαμό του και στη συνέχεια, μετά από σχετική προετοιμασία, οδηγείται στην αίθουσα όπου γίνεται η επέμβαση (αγγειογράφος για τους χημειοεμβολισμούς, αξονικός τομογράφος για τους θερμοκαυτηριασμούς).

Μετά το πέρας της επέμβασης, η οποία διενεργείται από τον Δρ. Δέδε και την εξειδικευμένη ομάδα των συνεργατών του παρουσία αναισθησιολόγου (όπου χρειάζεται), ο ασθενής οδηγείται πίσω στο θάλαμό του για ανάρρωση. Η νοσηλεία συνήθως διαρκεί 1 ημέρα.