Ο ασθενής που προσέρχεται στον Επεμβατικό Ακτινολόγο – Επεμβατικό Ογκολόγο Ιωάννη Δέδε, συνήθως παραπέμπεται με γνωμάτευση ιατρού άλλης ειδικότητας. Στα ογκολογικά περιστατικά, οι θεραπείες γίνονται πάντα με την σύμφωνη γνώμη του θεράποντος Ογκολόγου – Παθολόγου του ασθενούς, του οποίου είναι αναγκαίο και το παραπεμπτικό για τη θεραπεία, προκειμένου αυτή να γίνει δεκτή από τον ΕΟΠΥΥ.

Ο  Ι. Δέδες, αμείβεται ως ιδιώτης ιατρός, αναλόγως του περιστατικού, θέμα για το οποίο σας ενημερώνει πριν από τη θεραπεία. Στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο με το οποίο κατ΄ αποκλειστικότητα συνεργάζεται, από τον ΕΟΠΥΥ εγκρίνεται η δαπάνη του ασφαλισμένου για τις εξής πράξεις: βιοψία ήπατος και θώρακος δια βελόνης υπο τον αξονικό τομογράφο, εμβολισμό, χημειοεμβολισμό, παροχέτευση πλευρητικών συλλογών (υγρών), τοποθέτηση καθετήρων κ.α

Κατά την πρώτη επίσκεψη στον  Δέδε, ο ασθενής θα πρέπει να προσκομίσει το σύνολο των αιματολογικών και απεικονιστικών εξετάσεων στις οποίες έχει υποβληθεί. Μπορεί ο  ιατρός να ζητήσει τη διενέργεια κάποιας πρόσθετης διαγνωστικής εξέτασης, απαραίτητης για τον καλύτερο σχεδιασμό της θεραπείας. Ο ασθενής ενημερώνεται αναλυτικά για το είδος της θεραπείας που προτείνεται και στη συνέχεια ορίζεται η ημερομηνία της θεραπείας. Επειδή η εκτίμηση της κατάστασης του ασθενούς προκύπτει από απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, είναι απολύτως εφικτή η εξ αποστάσεως, online ιατρική εκτίμηση από τον ίδιο τον ασθενή ή συγγενή του. Ο ιατρός ενημερώνει για το είδος της θεραπείας που είναι εφικτή, εάν είναι, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, την επέμβαση. Δεν είναι εφικτό να κάνει εκτίμηση θεραπείας από τηλεφώνου, χωρίς να μελετήσει τις εξετάσεις με την παραπάνω διαδικασία. Εφόσον συμφωνηθεί η διενέργεια επεμβατικής πράξης, ισχύουν όλα τα προβλεπόμενα για τον ΕΟΠΥΥ.

Ο ασθενής προσέρχεται στο νοσοκομείο για εισαγωγή, τακτοποιείται στο θάλαμό του και στη συνέχεια, μετά από σχετική προετοιμασία, οδηγείται στην αίθουσα όπου γίνεται η επέμβαση (αγγειογράφος για τους χημειοεμβολισμούς, αξονικός τομογράφος για τους θερμοκαυτηριασμούς).

Μετά το πέρας της επέμβασης, η οποία διενεργείται αποκλειστικά από τον Δέδε και την εξειδικευμένη ομάδα των συνεργατών του, παρουσία αναισθησιολόγου (όπου χρειάζεται), ο ασθενής οδηγείται πίσω στο θάλαμό του για ανάρρωση. Η νοσηλεία συνήθως διαρκεί 1 ημέρα.

Ρωτήστε τον Ι. Δέδε, τι μπορεί να αναμένετε εσείς από μία θεραπεία. Εξετάζει τον προσωπικό σας φάκελο και συζητά μαζί σας

doctor

Ενημέρωση ασθενών προ εξέτασης