Ο ραδιοεμβολισμός των ηπατικών όγκων διαμέσου της ηπατικής αρτηρίας με Υ- 90 αποτελεί μια καλά καθιερωμένη θεραπευτική προσέγγιση διεθνώς, για την οποία απαιτείται ειδική μετεκπαίδευση του επεμβατικού ακτινολόγου. Η εφαρμογή της μεθόδου γίνεται με την συνεργασία των τμημάτων Πυρηνικής Ιατρικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας.

Ο ραδιοεμβολισμός, είναι μια ενδαρτηριακή, τοπικά κατευθυνόμενη θεραπευτική μέθοδος για την αντιμετώπιση των ανεγχείρητων πρωτοπαθών ή μεταστατικών όγκων του ήπατος. Με τη χρήση  μικροκαθετήρα πραγματοποιείται έγχυση εκατομμυρίων ραδιενεργών μικροσφαιρών εντός της ηπατικής αρτηρίας, δια μέσου της οποίας αλλά και των κλάδων της  κατευθύνονται και επικάθονται στην τοπική μικροαγγείωση των όγκων. Οι όγκοι  ακτινοβολούνται τοπικά με υψηλότερες δόσεις από τις συμβατικές θεραπείες, ενώ  ελαχιστοποιείται η  ακτινική επιβάρυνση των γειτονικών υγιών ιστών.

Στόχοι της μεθόδου είναι η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης καθώς με τη συρρίκνωση του μεγέθους του όγκου ή/και την αλλαγή της σταδιοποίησης του, ο ασθενής πιθανώς να μπορεί να υποβληθεί σε χειρουργική εκτομή ή και σε μεταμόσχευση.  Τέλος, προσφέρει σημαντική ανακούφιση στον ασθενή από τα συμπτώματα.

Εφαρμόζεται:

Μεταστάσεις στο ήπαρ από άλλους όγκους:

Σχετικές αντενδείξεις για τη διενέργεια του ραδιοεμβολισμού είναι η προηγηθείσα ακτινοθεραπεία στο ήπαρ, η μειωμένη ηπατική ή νεφρική λειτουργία, η αυξημένη χολερυθρίνη, οι διάφορες ανωμαλίες των χοληφόρων, οι διαταραχές της πηκτικότητας του αίματος ή ο χαμηλός αριθμός λευκών και αιμοπεταλίων.

Πώς γίνεται ο ραδιοεμβολισμός

Για την πραγματοποίηση του ραδιοεμβολισμού απαιτείται διαδικασία προετοιμασίας του ασθενούς προκειμένου να ελεγχθεί η προσβασιμότητα στον όγκο δοκιμαστικά, χωρίς τη χρήση ραδιενεργού υλικού και στη συνέχεια να αποφασιστεί το ύψος της χορηγούμενης δόσης για κάθε ασθενή. Διεθνώς, η διαδικασία αυτή διαρκεί 1- 3 εβδομάδες.

Η «επέμβαση» πραγματοποιείται χωρίς χειρουργική τομή. Ο ασθενής  υποβάλλεται σε τοπική αναισθησία και  υπό συνεχή ακτινοσκοπική καθοδήγηση, ο ιατρός εισάγει από τη μηριαία αρτηρία ένα μικροκαθετήρα (λεπτό σωλήνα) τον οποίο προωθεί μέχρι να φτάσει στα τροφοφόρα αγγεία του όγκου. Στη συνέχεια, χορηγεί από τον μικροκαθετήρα, μικροσφαιρίδια που εμπεριέχουν το ραδιενεργό ισότοπο Υ- 90.  Τα μικροσφαιρίδια με τη ροή του αίματος οδηγούνται στα καρκινικά κύτταρα και τα καταστρέφουν οδηγώντας στη συρρίκνωση του όγκου.

Η θεραπεία απαιτεί νοσηλεία μιας ημέρας, ενώ η ακτινοβόληση του όγκου θα διαρκέσει περίπου δύο εβδομάδες, με συνεχώς μειούμενη ένταση.

Οι επιπλοκές του ραδιοεμβολισμού είναι συνήθως ήπιες (κόπωση, ναυτία, έμετος, κοιλιακό άλγος) και αντιμετωπίζονται φαρμακευτικά, ενώ σπανιότερες είναι οι  λοιμώξεις, το έλκος και οι αλλεργικές αντιδράσεις.

Play Video about Πως γίνεται ο ραδιοεμβολισμός όγκων ήπατος

Ρωτήστε τον Ι. Δέδε, τι μπορεί να αναμένετε εσείς από μία θεραπεία. Εξετάζει τον προσωπικό σας φάκελο και συζητά μαζί σας

doctor

Ραδιοεμβολισμός