Πολλές φορές η παρουσία πρωτοπαθών ή δευτεροπαθών όγκων στο ήπαρ, προκαλεί απόφραξη των χολαγγείων με συνοδό αποφρακτικό ίκτερο, αύξηση των ηπατικών ενζύμων και της χολερυθρίνης στον ορό του αίματος και δημιουργείται η επείγουσα ανάγκη για παροχέτευση των χολαγγείων.

Να σημειωθεί ότι ο ασθενής με αποφρακτικό ίκτερο που προκλήθηκε λόγω όγκων στο ήπαρ, δεν μπορεί να υποβληθεί σε χημειοθεραπεία, αν δεν πέσει πρώτα ο ίκτερος και δεν έχει τρόπο να αντιμετωπίσει τον ίκτερο, εάν δεν προβεί σε παροχέτευση των χολαγγείων. Ο ασθενής βρίσκεται σε απόλυτη αδυναμία.

Η παροχέτευση των χολαγγείων σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να γίνεται άμεσα, είτε ταυτόχρονα προς τα έξω και προς το έντερο (έσω-έξω παροχέτευση), είτε -αν αυτό δεν είναι δυνατό- μόνο προς τα έξω με τη βοήθεια καθετήρα (εξωτερική παροχέτευση), καθώς απειλείται η ζωή του ασθενούς.

Η επιλογή μεθόδου με εξωτερικό ή έσω-έξω καθετήρα, εξαρτάται από την έκταση των ενδοηπατικών διηθήσεων των χολαγγείων.

Στο τμήμα του ψηφιακού αγγειογράφου ο Ιωάννης Δέδες πραγματοποιεί παροχετεύσεις χολαγγείων, είτε με εξωτερικό καθετήρα, είτε με έσω-έξω καθετήρα παροχέτευσης, με απόλυτη επιτυχία και χωρίς σοβαρές επιπλοκές.

Η νοσηλεία του ασθενούς διαρκεί συνήθως μία ημέρα και την επομένη ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του.

Ρωτήστε τον Ι. Δέδε, τι μπορεί να αναμένετε εσείς από μία θεραπεία. Εξετάζει τον προσωπικό σας φάκελο και συζητά μαζί σας

doctor

Παροχέτευση σε αποφρακτικό ίκτερο