Καρκίνος νεφρού

Στον πρωτοπαθή καρκίνο του νεφρού εφαρμόζουμε με επιτυχία μεθόδους της Επεμβατικής  Ογκολογίας με τον εμβολισμό και τον διαδερμικό καθετηριασμό.

Ο εμβολισμός διενεργείται σε δύο περιπτώσεις:

  • Προεγχειρητικά, για την ελάττωση της αγγείωσης (δηλ. της αιμάτωσης) του όγκου, προκειμένου αυτός να συρρικνωθεί, πριν ο ασθενής υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
  • Παρηγορικά σε ανεγχείρητους όγκους του νεφρού, προκειμένου να αποφευχθούν οι αιμορραγίες και οι επιπλοκές.

Με υπερεκλεκτικό διαδερμικό καθετηριασμό για τη μη αγγείωση του όγκου. Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ασθενών με έναν μόνο νεφρό ή με μη ικανοποιητική λειτουργία του άλλου νεφρού, προκειμένου να αποφευχθεί η νεφρεκτομή η οποία πολλές φορές οδηγεί σε αιμοκάθαρση.

Οι παραπάνω περιπτώσεις αφορούν μία συνεδρία.

Τα αποτελέσματά μας από 21 περιστατικά ασθενών με καρκίνο του νεφρού που υποβλήθηκαν σε ενδαρτηριακό εμβολισμό στο Τμήμα μας στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, παρουσιάσαμε φέτος στο Παγκόσμιο Συνέδριο Επεμβατικής Ογκολογίας (WCIO) στη Βοστώνη. Τα αποτελέσματα αυτά είναι πάρα πολύ καλά, ισάξια με αυτά των ίδιων θεραπειών που εφαρμόζονται στις ΗΠΑ αλλά και συγκριτικά με τις χειρουργικές επεμβάσεις, ως προς το ογκολογικό αποτέλεσμα.