Καρκίνος νεφρού

Καρκίνος νεφρού (πριν - μετά)

Στο Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας του Ιατρικού Διαβαλκανικού, o Dr. Ι. Δέδες, εφαρμόζει με ιδιαίτερη επιτυχία, 20ετή εμπειρία και αποτελέσματα ανακοινώσιμα σε παγκόσμια συνέδρια, θεραπείες για καλοήθεις όγκους (αγγειομυολίπωμα, κ.α) και πρωτοπαθείς καρκίνους νεφρού.
Θεραπείες της Επεμβατικής Ογκολογίας για τον πρωτοπαθή όγκο νεφρού:
Θερμοκαυτηριασμός (Ablation)
Σε όγκους νεφρού διαμέτρου μικρότερης των τριών εκατοστών, εφαρμόζεται ο θερμοκαυτηριασμός (ablation), o οποίος διενεργείται διαδερμικά με μέθη ή αναισθησία, στον αξονικό τομογράφο, με τις εξής τεχνικές:

  • Θερμοκαυτηριασμός με ραδιοσυχνότητα (RF ablation)
  • Θερμοκαυτηριασμός με μικροκύματα (MW ablation)
  • Θερμοκαυτηριασμός με κρυοπηξία (cryo ablation)

Ενδαρτηριακός εμβολισμός
Σε όγκους νεφρού διαμέτρου μεγαλύτερης των τριών εκατοστών, έχει ένδειξη ο ενδαρτηριακός υπερεκλεκτικός εμβολισμός στον ψηφιακό αγγειογράφο. Με τον εμβολισμό, ο όγκος εξαλείφεται διότι διακόπτεται η τροφοδοσία (αγγείωση) του.

Το ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι λειτουργεί φυσιολογικά ο υπόλοιπος νεφρός και αποφεύγεται η νεφρεκτομή, δεδομένο εξαιρετικά σημαντικό σε περιπτώσεις ασθενών με ένα μόνο νεφρό ή με μη ικανοποιητική λειτουργία του άλλου νεφρού, καθώς έτσι αποφεύγεται η αιμοκάθαρση.

Ο εμβολισμός εφαρμόζεται στους ασθενείς αυτούς σε δύο περιπτώσεις:

  • Προεγχειρητικά για την ελάττωση της αγγείωσης (δηλαδή της αιμάτωσης του όγκου), προκειμένου να συρρικνωθεί, πριν ο ασθενής υποβληθεί σε επέμβαση.
  • Παρηγορικά, σε ανεγχείρητους όγκους νεφρού, προκειμένου να αποφευχθεί η αιματουρία, οι αιμορραγίες και οι επιπλοκές. Αμέσως μετά τον εμβολισμό, η αιματουρία σταματά.

Οι παραπάνω θεραπείες, συνιστούν μία μόνο συνεδρία.

Να σημειωθεί ότι τα πολύ καλά αποτελέσματα ασθενών με καρκίνο του νεφρού που υποβλήθηκαν σε ενδαρτηριακό εμβολισμό στο Τμήμα μας, παρουσιάστηκαν στο Παγκόσμιο Συνέδριο Επεμβατικής Ογκολογίας (WCIO 2019) στη Βοστώνη. Τα αποτελέσματα ήταν ισάξια με αυτά των ίδιων θεραπειών που εφαρμόζονται στις ΗΠΑ, αλλά και συγκρίσιμα με αυτά των χειρουργικών επεμβάσεων νεφρού, ως προς το ογκολογικό αποτέλεσμα.