Το μελάνωμα είναι ένας κακοήθης όγκος που εξορμάται από τα μελανινοκύτταρα, τα ειδικά εκείνα κύτταρα του σώματος που παράγουν μελανίνη και είναι υπεύθυνα για το χρώμα του δέρματος. Μελανινοκύτταρα υπάρχουν κατά κύριο λόγο στο δέρμα, αλλά και σε άλλα μέρη του σώματος όπως το έντερο και ο οφθαλμός. Ως εκ τούτου το μελάνωμα μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος έχει μελανινοκύτταρα. Παρότι μάλιστα είναι όγκος πιο σπάνιος σε σχέση με άλλους καρκίνους του δέρματος, ευθύνεται για το 75% περίπου των θανάτων στη λίστα με τους σχετικούς καρκίνους, ενώ η παγκόσμια επίπτωσή του αριθμεί 160.000 νέα περιστατικά κάθε χρόνο. Η συνηθέστερη εντόπισή του είναι για τις γυναίκες στα πόδια και για τους άνδρες στην πλάτη.

Το μελάνωμα μεθίσταται κυρίως στο ήπαρ και δημιουργεί μια ιδιαίτερα δύσκολη κλινική κατάσταση με πολύ περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές, καθώς η συστηματική χημειοθεραπεία έχει αποδειχτεί αναποτελεσματική για την αντιμετώπισή των μεταστάσεών του που είναι μη εγχειρήσιμες. 

Ενδαρτηριακός χημειοεμβολισμός για το μελάνωμα

Οι τοπικές ενδαρτηριακές θεραπείες, όπως ο χημειοεμβολισμός, αποτελούν αποτελεσματικές μεθόδους αντιμετώπισης, καθώς παρέχουν υψηλές δόσεις χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, αποφεύγοντας τις συστηματικές παρενέργειες.

Ο  Ιωάννης Δέδες διενεργεί με απόλυτη εξειδίκευση:

σε ασθενείς με μεταστατικό μελάνωμα, στους οποίους χορηγεί χημειοθεραπευτικούς παράγοντες, που είναι πολύ καλά ανεκτοί από τους ασθενείς και τα αποτελέσματα είναι άκρως ενθαρρυντικά.
ανεγχείρητων μεταστάσεων σαρκώματος, όπου οι συμβατικές θεραπείες δεν έχουν την επιθυμητή ανταπόκριση. Γίνονται δε πάντα με την σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ογκολόγου.

Ο Ιωάννης Δέδες διενεργεί εδώ και πολλά χρόνια ενδαρτηριακούς χημειοεμβολισμούς/εμβολισμούς και θερμοκαυτηριασμούς, πάντοτε σε συνεργασία με το θεράποντα Ογκολόγο ή Χειρουργό, έχοντας ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά συρρίκνωσης του όγκου. Τα τελικά αποτελέσματα είναι άκρως ενθαρρυντικά.

Ρωτήστε τον Ι. Δέδε, τι μπορεί να αναμένετε εσείς από μία θεραπεία. Εξετάζει τον προσωπικό σας φάκελο και συζητά μαζί σας

doctor

Μελάνωμα