Εξειδίκευση

Εκπαιδευτικές σειρές μαθημάτων (courses) – Σεμινάρια – Συμπόσια

 • FISI (Frankfurter Interdiszplinares Symposium fur innovative Diagnostik und Therapie (FISI) 3-4/11/2000. Frankfurt, Germany.
 • FISI (Frankfurter Interdiszplinares Symposium fur innovative Diagnostik und Therapie (FISI) 2-3/11/2001. Frankfurt, Germany.
 • Hellenic Radiological Society Educational Seminars. Imaging of Brain Tumors with Histological Correlations. 9-10/11/2002. Athens. Greece.
 • Innovations in Cancer Therapy. 1ST International Symposium on Image-guided Therapy for Cancer. The Royal College of Radiologists. 1-4/5/2005. London, England.
 • FISI (Frankfurter Interdiszplinares Symposium fur innovative Diagnostik und Therapie (FISI) 11-12/9/2009. Frankfurt, Germany.
 • ESIR (European School of Interventional Radiology), Lung Interventions Course, 11-12/12/2009. Heilbronn, Germany.
 • ESIR (European School of Interventional Radiology), Extrahepatic Tumor Treatment Course, 6-7/5/2011. Frankfurt, Germany.
 • FIT (Frankfurter Interventionelle Tage) 2012. Kontroversen in der Interventionellen Radiologie (9 CME). Chemoembolisation bei Leber- und Lungentumoren (Workshop-6 CME).
 • Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. Observership for 2 weeks. 17-30/6/2012.
 • ESIR (European School of Interventional Radiology), Lung Interventions: Embolisation and Ablation Course. Frankfurt Germany  5-6/7/2013
 • Hôpital Européen Georges Pompidou, Certificate for Prostate Artery Embolisation for Benign Prostatic Hyperplasia. Paris, on April 2-3, 2014.
 • Kantonsspital in Winterthur, Zurich. Certificate for Uterine Fibroid Embolisation. 20-21/20/2014.