Εκπαιδευτικές σειρές μαθημάτων (courses) – Σεμινάρια – Συμπόσια

Ρωτήστε τον Δρ. Ι. Δέδε, τι μπορεί να αναμένετε εσείς από μία θεραπεία. Εξετάζει τον προσωπικό σας φάκελο και συζητά μαζί σας

doctor

Εξειδίκευση