Η ταχύτερα εξελισσόμενη ειδικότητα στη θεραπεία του καρκίνου

Η Επεμβατική Ογκολογία (ΕΟ) εξελίσσεται παγκοσμίως στον τέταρτο πυλώνα αντιμετώπισης του καρκίνου μετά την Κλινική Ογκολογία, τη Χειρουργική Ογκολογία και την Ακτινοθεραπευτική. Εφαρμόζεται από εξειδικευμένους Επεμβατικούς Ακτινολόγους. 

Πρόκειται για ένα ταχύτατα εξελισσόμενο ιατρικό πεδίο, το οποίο εξαιτίας της ύπαρξης καινοτόμων επεμβάσεων και της ραγδαίας βελτίωσης της τεχνολογικής υποστήριξης, προσφέρει καινούργια προοπτική στην αντιμετώπιση ασθενών με ανεγχείρητους όγκους, που δεν ανταποκρίνονται στις προηγούμενες θεραπείες.

Επειδή στην Ελλάδα δεν έχει αναγνωριστεί η εξειδίκευση του Επεμβατικού Ογκολόγου, σημειώνω ότι είμαι ιδρυτικό μέλος της Παγκόσμιας Ογκολογικής Κοινότητας (SIO), η οποία αποτελείται από Επεμβατικούς Ακτινολόγους από όλο τον κόσμο που έχει αναγνωριστεί η ογκολογική τους εξειδίκευση με βάση την εμπειρία και τα αποτελέσματά των εργασιών τους που παρουσιάζουν κάθε χρόνο σε παγκόσμια συνέδρια Επεμβατικής Ογκολογίας.

Τι είναι οι στοχευμένες θεραπείες όγκων

Η Επεμβατική Ογκολογία παρέχει με μεθόδους ελάχιστης επεμβατικότητας στοχευμένη θεραπεία του καρκινικού όγκου, με τη βοήθεια απεικονιστικής καθοδήγησης και καινοτόμων τεχνικών, ελαχιστοποιώντας έτσι την πιθανότητα τραυματισμού των υγιών οργάνων.

Οι σύγχρονες επεμβατικές ογκολογικές θεραπείες:

Οι θεραπείες πραγματοποιούνται με δύο τρόπους:

Α ) Ενδαρτηριακά

Β) Διαδερμικά

Γ) Συνδυαστικές θεραπείες με χημειοεμβολισμό και θερμοκαυτηριασμό με θεαματικά αποτελέσματα.

Αποτελέσματα

Στα πλεονεκτήματα της Επεμβατικής Ογκολογίας, είναι η καλή ποιότητα ζωής που προσφέρει στους ασθενείς με ελάχιστη επεμβατικότητα, λιγότερο πόνο και παρενέργειες και γρήγορη ανάρρωση. Συμβάλλει στην επιμήκυνση του προσδόκιμου επιβίωσης, ενώ στις περισσότερες θεραπείες χρειάζεται μια μόνο μία ημέρα νοσηλείας.

Όπως ανακοίνωσα στην ομιλία μου στο παγκόσμιο συνέδριο της Επεμβατικής Ογκολογίας στη Νέα Υόρκη τον Μάιο (WCIO 2015), κάποιοι ασθενείς με ανεγχείρητο ηπατοκυτταρικό καρκίνο και προσδόκιμο λίγων μηνών, σήμερα ξεπερνούν τα 10 χρόνια επιβίωσης με καλή ποιότητα ζωής. Επίσης ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα και για το ανεγχείρητο ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα από μελέτη 42 ασθενών του Κέντρου μας, όπως ανακοίνωσα στο παγκόσμιο συνέδριο της Επεμβατικής Ογκολογίας στη Βοστώνη τον Ιούνιο (WCIO 2016). Από τότε, τα αποτελέσματα βελτιώνονται συνεχώς.

Η Επεμβατική Ογκολογία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, ωστόσο απαιτεί μεγάλη εμπειρία, συνεχή εξειδίκευση και μετεκπαίδευση του ιατρού στο εξωτερικό διότι η εξελίξεις είναι ραγδαίες, αλλά και τεχνολογικό εξοπλισμό (ψηφιακός αγγειογράφος, σύγχρονος αξονικός τομογράφος) που τα μεγάλα Ιατρικά Κέντρα, όπως το Ιατρικό Διαβαλκανικό, διαθέτουν.

Αισθανόμαστε υπερήφανοι, όχι γιατί αντιμετωπίζουμε επιτυχώς τα πάντα. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Παρέχουμε όμως θεραπείες σε Έλληνες ασθενείς, με ανάλογα και σε αρκετές περιπτώσεις καλύτερα αποτελέσματα από τα μεγάλα Ογκολογικά Κέντρα του εξωτερικού.

Δρ. Ιωάννης Δέδες

Ρωτήστε τον Δρ. Ι. Δέδε, τι μπορεί να αναμένετε εσείς από μία θεραπεία. Εξετάζει τον προσωπικό σας φάκελο και συζητά μαζί σας

doctor

Επεμβατική Ογκολογία