kainotomes epemvasis-2
Η Επεμβατική Ογκολογία (ΕΟ) είναι μία ραγδαία αναπτυσσόμενη, ελπιδοφόρα εξειδίκευση της Επεμβατικής Ακτινολογίας, που αφορά στη θεραπευτική και παρηγορική αντιμετώπιση ασθενών με ανεγχείρητους κακοήθεις όγκους. Στην Ελλάδα παραμένει σχετικά άγνωστη, παρότι τα αποτελέσματά της είναι συγκρίσιμα με αυτά άλλων αναγνωρισμένων μεθόδων που εφαρμόζονται στα μεγαλύτερα ιατρικά κέντρα διεθνώς. Αυτό προκύπτει από την δεκαπενταετή εμπειρία μου στο Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, όπου διευθύνω το Τμήμα Ψηφιακού Αγγειογράφου. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσίασα πρόσφατα στο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινολογίας (Αθήνα,19-21/12/2014), ενώ θα τα ανακοινώσω στο Παγκόσμιο Συνέδριο Επεμβατικής Ογκολογίας(WCIO 2015) τον Μάιο στη Ν.Υόρκη.

Η ΕΟ προσφέρει είτε πλήρη θεραπεία, είτε ανακούφιση των συμπτωμάτων του ασθενούς, βελτίωση της ποιότητας ζωής και συμβάλλει στην επιμήκυνση του προσδόκιμου επιβίωσης με τοπικές, στοχευμένες θεραπείες ελάχιστης επεμβατικότητας(ενδαρτηριακός εμβολισμός, χημειοεμβολισμός, θερμοκαυτηριασμός με ραδιοσυχνότητες ή μικροκύματα) υπό τοπική αναισθησία ή μέθη. Η επιλογή της μεθόδου εξαρτάται απ’ το είδος του όγκου, τον αριθμό και το μέγεθος των εστιών και τη γενικότερη κλινική κατάσταση του ασθενή, ενώ γίνεται πάντα με τη σύμφωνη γνώμη των θεραπόντων κλινικών ογκολόγων, χειρουργών-ογκολόγων, γαστρεντερολόγων κλπ.

Eφαρμόζεται στην αντιμετώπιση ανεγχείρητων πρωτοπαθών όγκων του ήπατος(ηπατοκυτταρικό, χολαγγειοκαρκίνωμα) αλλά και δευτεροπαθών (μεταστάσεις) κυρίως από καρκίνο παχέος εντέρου. Επίσης σε ηπατικές/πνευμονικές μεταστάσεις από άλλους πρωτοπαθείς όγκους (πνεύμονα, στομάχου, ωοθηκών, νεφρού, σαρκώματος οστών ή/και μαλακών μορίων, μελανώματος, νευροενδοκρινών όγκων, μαστού), όπου οι συμβατικές θεραπείες δεν έχουν την επιθυμητή ανταπόκριση. Άλλες εφαρμογές της ΕΟ (διαδερμική παροχέτευση ή αγγειοπλαστική χολαγγείων με stent) προσφέρουν σημαντική βοήθεια στην αντιμετώπιση ασθενών με αποφρακτικό ίκτερο.

Οι εμβολισμοί/χημειοεμβολισμοί πραγματοποιούνται ενδαρτηριακά με μικροκαθετήρες στον ψηφιακό αγγειογράφο, ενώ οι θερμοκαυτηριασμοί διαδερμικά στον αξονικό τομογράφο με απόλυτη ασφάλεια και χωρίς μείζονες επιπλοκές. Η νοσηλεία είναι συνήθως ημερήσια.

Στο χημειοεμβολισμόήπατος χορηγούνται ενδαρτηριακά χημειοθεραπευτικά φάρμακα κατευθείαν στον όγκο και στη συνέχεια μικροσφαιρίδια για τον εμβολισμό (κλείσιμο) των αρτηριών που τον τροφοδοτούν, ώστε να επιτευχθεί η νέκρωσή του.

Πολλές φορές στους πρωτοπαθείς όγκους του ήπατος και κυρίως στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, με την ελάττωση του μεγέθους που προκαλεί, αποτελεί ‘γέφυρα’ για άλλες θεραπευτικές μεθόδους(ηπατεκτομή, μεταμόσχευση, θερμοκαυτηριασμός).

Ο θερμοκαυτηριασμός εφαρμόζεται σε όγκους ήπατος, πνευμόνων, νεφρών και επινεφριδίων. Θεωρείται θεραπευτική μέθοδος που επιτυγχάνει ελεγχόμενη νέκρωση του όγκου καταστρέφοντας τα καρκινικά κύτταρα με θερμότητα.

Σε αρκετούς ασθενείς εφαρμόζονται συνδυαστικές θεραπείες με χημειοεμβολισμό και θερμοκαυτηριασμό που προσφέρουν θεαματικά αποτελέσματα: κάποιοι ασθενείς με ηπαττοκυτταρικό καρκίνωμα με προσδόκιμο λίγων μηνών σήμερα ξεπερνούν τα 10 χρόνια επιβίωσης με καλή ποιότητα ζωής.

Η ΕΟ είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός κλάδος, ωστόσο απαιτείμεγάλη εμπειρία και συνεχή εξειδίκευση. Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Καρδιαγγειακής και Επεμβατικής Ακτινολογικής Εταιρίας (CIRSE) με εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία-Επεμβατική Ογκολογία(Πανεπιστημιακή Κλινική Φραγκφούρτης) και συνεχή μετεκπαίδευση (Γερμανία, Βρετανία, ΗΠΑ), ενθαρρύνω τους ασθενείς να μην προσφεύγουν για ανάλογες θεραπείες στο εξωτερικό, όταν αυτές μπορούν να διενεργηθούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στην Ελλάδα.

 

Αποτελέσματα χημειοεμβολισμού σε ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. Αρχικό μέγεθος 13,4cm. Μετά από επαναλαμβανόμενους χημειοεμβολισμούς, σε διάστημα 10 μηνών, μέγεθος 6,4cm.

Ρωτήστε τον Δρ. Ι. Δέδε, τι μπορεί να αναμένετε εσείς από μία θεραπεία. Εξετάζει τον προσωπικό σας φάκελο και συζητά μαζί σας

doctor